Hankinta, kulttuurisen, digitaalisen ja muun harrastoiminnan kausihankinnat, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, nuorisopalvelukokonaisuus

HEL 2021-005532
More recent handlings
§ 44

339021 Kulttuurinen, digitaalinen ja muu harrastustoiminta kausihankinnat syksy 2021/ Harrastamisen Suomen malli

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti valita Harrastamisen Suomen mallin kulttuurisen, digitaalisen ja muun harrastustoiminnan puitesopimustoimittajiksi ajalle 1.8. – 31.12.2021 seuraavat toimijat:

Break the Fight Oy, Helsingin Akatemia Oy Helsingin teatterikoulu, Helsingin tanssiopisto Helsingin tanssiopiston tuki ry, Toimintakeskus Semja ry Lasten kulttuurikeskus Musikantit, Mimmit ry, Nylands svenska ungdomsförbund NSU rf, Osk Ursa Minor, Performance Sirkusyhdistys ry, Pukinmäen taidetaloyhdistys ry, Siltamäen Nuorisoseura ry, Stadin Nuorisoseurat ry, StepUp Oy, Taideosuuskunta Apinatarha, Tanssiurheiluseura Blue and White ry, Tapanilan Erä ry, Teatteriosuuskunta ILMIÖ, Teatteriyhdistys Tuike ry, Virve Maria Magdaleno, Zodiak Presents Oy, Akateemiset Muusikot Oy, Helsingin NMKY ry, Jamkicks Oy, Kallion Musiikkikoulun kannatusyhdistys ry, Keski-Helsingin musiikkiopiston kannastusyhdistys ry, Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Lauttasaaren musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Norr Om Stan rf, Nuorten Kuoroliitto ry, Viihdepalvelu Esirippu Oy, Vuosaaren musiikkikoulun Tuki ry Vuosaaren musiikkikoulu, Enne Art, Helsingin 4H-yhdistys ry, Helsingin Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys r.y. Helsingin kuvataidekoulu, Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry., IhmeFilmi ry, Koulukinoyhdistys ry, Kulosaaren taidekoulu Oy, Manual Productions, Pohjois Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry, PopUp ry, School of Gaming Galactic Oy, Suomen sarjakuvaseura ry, Taito Etelä-Suomi ry, Nuoren Voiman Liitto ry, QJ:Diasporassa, Nano Lasten ja nuorten kerhotoiminta Oy, Studio Lasifaasi, Kallo Works Osk, Gymnastik föreningen i Helsingfors rf, , Tanssix Oy, Gaming Lounge Helsinki Finland Oy, Helsingin Yliopisto Helsingin yliopiston tiedekasvatus, Koodikaverit Oy, Toiminimi Kaisa Klemettilä, Shelter Gameroom Oy, Suomen Kulttuuriperintökasvastusseura ry, Language Clubhouse Oy, Aurinko musica de Latinomericano ry,

HL 51 §:n perusteella korjattu toimijoiden luettelo, poistettu virheellisesti lisätty toimija / PP 22.6.2021

Break the Fight Oy, Helsingin Akatemia Oy Helsingin teatterikoulu, Helsingin tanssiopisto Helsingin tanssiopiston tuki ry, Toimintakeskus Semja ry Lasten kulttuurikeskus Musikantit, Mimmit ry, Nylands svenska ungdomsförbund NSU rf, Osk Ursa Minor, Performance Sirkusyhdistys ry, Pukinmäen taidetaloyhdistys ry, Siltamäen Nuorisoseura ry, Stadin Nuorisoseurat ry, StepUp Oy, Taideosuuskunta Apinatarha, Tanssiurheiluseura Blue and White ry, Tapanilan Erä ry, Teatteriosuuskunta ILMIÖ, Teatteriyhdistys Tuike ry, Virve Maria Magdaleno, Zodiak Presents Oy, Akateemiset Muusikot Oy, Helsingin NMKY ry, Jamkicks Oy, Kallion Musiikkikoulun kannatusyhdistys ry, Keski-Helsingin musiikkiopiston kannastusyhdistys ry, Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Lauttasaaren musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Norr Om Stan rf, Nuorten Kuoroliitto ry, Viihdepalvelu Esirippu Oy, Vuosaaren musiikkikoulun Tuki ry Vuosaaren musiikkikoulu, Enne Art, Helsingin 4H-yhdistys ry, Helsingin Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys r.y. Helsingin kuvataidekoulu, Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry., IhmeFilmi ry, Koulukinoyhdistys ry, Kulosaaren taidekoulu Oy, Manual Productions, Pohjois Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry, PopUp ry, School of Gaming Galactic Oy, Suomen sarjakuvaseura ry, Taito Etelä-Suomi ry, Nuoren Voiman Liitto ry, QJ:Diasporassa, Nano Lasten ja nuorten kerhotoiminta Oy, Studio Lasifaasi, Kallo Works Osk, Gymnastik föreningen i Helsingfors rf, , Tanssix Oy, Gaming Lounge Helsinki Finland Oy, Helsingin Yliopisto Helsingin yliopiston tiedekasvatus, Koodikaverit Oy, Shelter Gameroom Oy, Suomen Kulttuuriperintökasvastusseura ry, Language Clubhouse Oy, Aurinko musica de Latinomericano ry,

HL 51 §:n perusteella korjattu toimijoiden luettelo, lisätty puuttuva toimija /TP 23.8.2021

Break the Fight Oy, Helsingin Akatemia Oy Helsingin teatterikoulu, Helsingin tanssiopisto Helsingin tanssiopiston tuki ry, Toimintakeskus Semja ry Lasten kulttuurikeskus Musikantit, Mimmit ry, Nylands svenska ungdomsförbund NSU rf, Osk Ursa Minor, Performance Sirkusyhdistys ry, Pukinmäen taidetaloyhdistys ry, Siltamäen Nuorisoseura ry, Stadin Nuorisoseurat ry, StepUp Oy, Taideosuuskunta Apinatarha, Tanssiurheiluseura Blue and White ry, Tapanilan Erä ry, Teatteriosuuskunta ILMIÖ, Teatteriyhdistys Tuike ry, Virve Maria Magdaleno, Zodiak Presents Oy, Akateemiset Muusikot Oy, Helsingin NMKY ry, Jamkicks Oy, Kallion Musiikkikoulun kannatusyhdistys ry, Keski-Helsingin musiikkiopiston kannastusyhdistys ry, Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Lauttasaaren musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Norr Om Stan rf, Nuorten Kuoroliitto ry, Viihdepalvelu Esirippu Oy, Vuosaaren musiikkikoulun Tuki ry Vuosaaren musiikkikoulu, Enne Art, Helsingin 4H-yhdistys ry, Helsingin Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys r.y. Helsingin kuvataidekoulu, Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry., IhmeFilmi ry, Koulukinoyhdistys ry, Kulosaaren taidekoulu Oy, Manual Productions, Pohjois Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry, PopUp ry, School of Gaming Galactic Oy, Suomen sarjakuvaseura ry, Taito Etelä-Suomi ry, Nuoren Voiman Liitto ry, QJ:Diasporassa, Nano Lasten ja nuorten kerhotoiminta Oy, Studio Lasifaasi, Kallo Works Osk, Gymnastik föreningen i Helsingfors rf, , Tanssix Oy, Gaming Lounge Helsinki Finland Oy, Helsingin Yliopisto Helsingin yliopiston tiedekasvatus, Koodikaverit Oy, Shelter Gameroom Oy, Suomen Kulttuuriperintökasvastusseura ry, Language Clubhouse Oy, Aurinko musica de Latinomericano ry ja Maaria Klemetti (3227902-6).

Toimialajohtaja päätti suorahankinnasta osa-alueen Moponkorjaus, biljardi soveltuvimmalta toimijalta, koska ko. osa-alueeseen ei saatu yhtään tarjousta.

Toimialajohtaja päätti hylätä Liiketila Kaisa Hahl Oy:n ja Metropoli Ammattikorkeakoulun tarjoukset hinnaltaan liian korkeana tarjouksena tarjouspyynnön ehtojen vastaisena.

Samalla toimialajohtaja päätti oikeuttaa nuorisopalveluiden läntisen alueen aluepäällikön allekirjoittamaan hankintasopimukset ja lisäksi oikeuttaa nuorisopalveluiden läntisen alueen projektipäällikön tilaamaan harrastustoimintaa enintään 300 000 eurolla ilman arvonlisäveroa.

Hankintasopimukset sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin allekirjoitettavalla sopimuksella. Sopimuskausi alkaa 1.8.2021.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa ajalla 1.1 – 31.12.2021 koko toimialan kattavan Harrastamisen Suomen malli-ohjelman, jonka kokonaisbudjetti on 1 miljoonaa euroa. Hankkeen koordinoinnista, hallinnosta ja taloudesta vastaa nuorisopalvelukokonaisuus (Haj 30.11.2020, 33 §, tiliöinnin tunniste 2930022).

Helsingin kaupunki on 18.12.2020 perustanut harrastustoimintapalvelujen hankintaa varten dynaamisen hankintajärjestelmän Tarjouspalvelu-hankintapalvelussa. Hankintajärjestelmä on jaettu kahteen (2) luokkaan: 1) liikunnallinen harrastustoiminta ja 2) kulttuurinen ja digitaalinen ja muu harrastustoiminta. Hankintajärjestelmän perustamisvaihe on päättynyt ja hankintavaiheeseen siirrytty 18.1.2021.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, ”hankintalaki”) 49.2 §:n mukaan hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa tulee noudattaa rajoitettua menettelyä. Hankintayksikkö on 7.5.2021 julkaissut puitesopimusjärjestelyä koskevan tarjouspyynnön kulttuurisen, digitaalisen ja muun harrastustoiminnan järjestämisestä. Sisäiseen kilpailutukseen ovat voineet jättää tarjouksensa kaikki luokkaan 2 hyväksytyt tarjoajat. Tarjousten jättämisen määräaika on ollut 15.6.2021 klo 12:00.

Hankinnan kohteena on ollut toiminnan järjestäminen kaikissa Helsingin kouluissa. Tarjouspyyntö on jaettu 17 osa-alueeseen. Hankinnan kohteena ovat kulttuuriset, digitaaliset ja muu harrastustoiminta. Puitesopimus tehdään syyslukukaudelle 2021. Hankinnan ennakoiduksi arvoksi on arvioitu 250 000–300 000 euroa (alv 0 %). Hankintamäärät ovat arvioita, eivätkä ne muodosta ostovelvoitetta. Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan palveluita hankitaan hankintayksikön tarpeen mukaan.

Määräaikaan 15.6.2021 klo 12.00 mennessä hankintayksikkö vastaanotti tarjoukset seuraavilta toimijoilta:

Break the Fight Oy, Helsingin Akatemia Oy Helsingin teatterikoulu, Helsingin tanssiopisto Helsingin tanssiopiston tuki ry, Toimintakeskus Semja ry Lasten kulttuurikeskus Musikantit, Mimmit ry, Nylands svenska ungdomsförbund NSU rf, Osk Ursa Minor, Performance Sirkusyhdistys ry, Pukinmäen taidetaloyhdistys ry, Siltamäen Nuorisoseura ry, Stadin Nuorisoseurat ry, StepUp Oy, Taideosuuskunta Apinatarha, Tanssiurheiluseura Blue and White ry, Tapanilan Erä ry, Teatteriosuuskunta ILMIÖ, Teatteriyhdistys Tuike ry, Virve Maria Magdaleno, Zodiak Presents Oy, Akateemiset Muusikot Oy, Helsingin NMKY ry, Jamkicks Oy, Kallion Musiikkikoulun kannatusyhdistys ry, Keski-Helsingin musiikkiopiston kannastusyhdistys ry, Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Lauttasaaren musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Norr Om Stan rf, Nuorten Kuoroliitto ry, Viihdepalvelu Esirippu Oy, Vuosaaren musiikkikoulun Tuki ry Vuosaaren musiikkikoulu, Enne Art, Helsingin 4H-yhdistys ry, Helsingin Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys r.y. Helsingin kuvataidekoulu, Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry., IhmeFilmi ry, Koulukinoyhdistys ry, Kulosaaren taidekoulu Oy, Manual Productions, Pohjois Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry, PopUp ry, School of Gaming Galactic Oy, Suomen sarjakuvaseura ry, Taito Etelä-Suomi ry, Nuoren Voiman Liitto ry, QJ:Diasporassa, Nano Lasten ja nuorten kerhotoiminta Oy, Studio Lasifaasi, Kallo Works Osk, Gymnastik föreningen i Helsingfors rf, , Tanssix Oy, Gaming Lounge Helsinki Finland Oy, Helsingin Yliopisto Helsingin yliopiston tiedekasvatus, Koodikaverit Oy, Toiminimi Kaisa Klemettilä, Shelter Gameroom Oy, Suomen Kulttuuriperintökasvastusseura ry, Language Clubhouse Oy, Aurinko musica de Latinomericano ry, Liiketila Kaisa Hahl Oy ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

HL 51 §:n perusteella korjattu tarjoajien luettelo, josta poistettu virheellinen tarjoaja ja korjattu oikea tarjoaja /TP 29.6.2021

Break the Fight Oy, Helsingin Akatemia Oy Helsingin teatterikoulu, Helsingin tanssiopisto Helsingin tanssiopiston tuki ry, Toimintakeskus Semja ry Lasten kulttuurikeskus Musikantit, Mimmit ry, Nylands svenska ungdomsförbund NSU rf, Osk Ursa Minor, Performance Sirkusyhdistys ry, Pukinmäen taidetaloyhdistys ry, Siltamäen Nuorisoseura ry, Stadin Nuorisoseurat ry, StepUp Oy, Taideosuuskunta Apinatarha, Tanssiurheiluseura Blue and White ry, Tapanilan Erä ry, Teatteriosuuskunta ILMIÖ, Teatteriyhdistys Tuike ry, Virve Maria Magdaleno, Zodiak Presents Oy, Akateemiset Muusikot Oy, Helsingin NMKY ry, Jamkicks Oy, Kallion Musiikkikoulun kannatusyhdistys ry, Keski-Helsingin musiikkiopiston kannastusyhdistys ry, Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Lauttasaaren musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Norr Om Stan rf, Nuorten Kuoroliitto ry, Viihdepalvelu Esirippu Oy, Vuosaaren musiikkikoulun Tuki ry Vuosaaren musiikkikoulu, Enne Art, Helsingin 4H-yhdistys ry, Helsingin Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys r.y. Helsingin kuvataidekoulu, Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry., IhmeFilmi ry, Koulukinoyhdistys ry, Kulosaaren taidekoulu Oy, Manual Productions, Pohjois Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry, PopUp ry, School of Gaming Galactic Oy, Suomen sarjakuvaseura ry, Taito Etelä-Suomi ry, Nuoren Voiman Liitto ry, QJ:Diasporassa, Nano Lasten ja nuorten kerhotoiminta Oy, Studio Lasifaasi, Kallo Works Osk, Gymnastik föreningen i Helsingfors rf, , Tanssix Oy, Gaming Lounge Helsinki Finland Oy, Helsingin Yliopisto Helsingin yliopiston tiedekasvatus, Koodikaverit Oy, Maaria Klemetti, Shelter Gameroom Oy, Suomen Kulttuuriperintökasvastusseura ry, Language Clubhouse Oy, Aurinko musica de Latinomericano ry, Liiketila Kaisa Hahl Oy ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä soveltuvuudelle esitetyt vaatimukset ja olivat tarjouspyynnön mukaiset. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset on esitetty osallistumispyynnössä ja vaatimukset on tarkistettu hyväksyttäessä ehdokas DPS-järjestelmään.

Tarjousten vertailuperusteena on käytetty kokonaistaloudellista edullisuutta. Tarjouspyynnön mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksena pidetään tarjousta, joka on hinnaltaan halvin. Laatu on huomioitu vähimmäisvaatimuksissa. Vertailun perusteella 59 tarjoajaa on valittu puitejärjestelyyn ja tilaukset tehdään tarjousvertailusta muodostuvassa etusijaisuusjärjestyksessä. Yksittäiset hankinnat sopimuskautena tehdään pääsääntöisesti etusijajärjestyksessä ensimmäisenä olevalta tarjoajalta. Mikäli tarjoaja ei pysty tarjoamaan pyydettyjä ryhmiä taikka pystyy tarjoamaan vain osan pyydetyistä harrastusryhmistä, tehdään hankinta niiden ryhmien osalta, joita tarjoaja ei pysty tarjoamaan, seuraavaksi sijoittuneelta jne. Pistevertailun perusteella etusijajärjestyksessä on seuraava:

Esittävät taiteet (tanssi, teatteri, sirkus, street-tanssi, katutaide)
 1. Nylands svenska ungdomsförbund NSU (35 €)
 2. Tapanilan Erä ry (42 €)
 3. Osk Ursa Minor (47,25 €)
 4. Break the Fight Oy (55 €)
 5. Siltamäen Nuorisoseura ry (59 €)
 6. Helsingin Akatemia Oy Helsingin teatterikoulu (60 €), Helsingin tanssiopisto Helsingin tanssiopiston tuki ry (60 €), Lasten kulttuurikeskus Musikantit (60 €), Teatteriosuuskunta ILMIÖ (60 €), Teatteriyhdistys Tuike ry (60 €)
 7. Performance Sirkusyhdistys ry (65 €), Pukinmäen taidetaloyhdistys ry (65 €)
 8. Tanssiurheiluseura Blue and White ry (70 €)
 9. Taideosuuskunta Apinatarha (70,20 €)
 10. Mimmit ry (75 €)
 11. Stadin Nuorisoseura ry (79 €)
 12. StepUp Oy (80 €), Virve Maria Magdaleno (80 €), Zodiak Presents Oy (80 €)
Musiikki (kuorot, bändisoitto, orkesterissa soittaminen, soittimen soittaminen, omien biisien tekeminen)
 1. Break the Fight Oy (55 €)
 2. Norr Om Stan rf (45 €)
 3. Helsingin NMKY ry (50 €)
 4. Kallion Musiikkikoulun kannatusyhdistys ry (53 €)
 5. Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry (57 €)
 6. Lauttasaaren musiikkiopiston kannatusyhdistys ry (59 €), Siltamäen Nuorisoseura ry (59 €)
 7. Jamkicks Oy (60 €), Lastenkulttuurikeskus Musikantit (60 €)
 8. Keski-Helsingin musiikkiopiston kannastusyhdistys ry (65,50 €)
 9. Nuorten Kuoroliitto ry (65 €), Performance Sirkusyhdistys ry (65 €)
 10. Viihdepalvelu Esirippu Oy (72 €)
 11. Vuosaaren musiikkikoulu (74,90 €)
 12. Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry (75 €)
 13. Virve Maria Magdaleno (80 €)
Kuvataiteet (kuvataide, sarjakuva ja kuvittaminen, arkkitehtuuri, animaatio, elokuva, muotipiirtäminen, monitaide, valokuvaus)
 1. Nylands svenska ungdomsförbund NSU (35 €)
 2. Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry (40 €)
 3. School of Gaming Galactic Oy ( 49,90€)
 4. Kulosaaren taidekoulu Oy (58 €)
 5. Pohjois Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry (60 €)
 6. Helsingin 4H-yhdistys ry (62 €)
 7. Pukinmäen taidetaloyhdistys ry (65 €)
 8. Break the Fight Oy (68 €)
 9. Siltamäen Nuorisoseura ry (69 €)
 10. Enne Art (70 €), Helsingin kuvataidekoulu (70 €), Taito Etelä-Suomi ry (70 €)
 11. Suomen sarjakuvaseura ry (75 €)
 12. Stadin Nuorisoseura ry (79 €)
 13. Koulukinoyhdistys ry (88 €)
 14. PopUp ry (95 €)
 15. IhmeFilmi ry (96 €)
 16. Manual Productions (120 €)
Kirjallisuus ja lukeminen (sanataide ja kirjoittaminen, lukeminen ja kirjallisuus)
 1. Norr om Stan rf (40 €)
 2. Osk Ursa Minor (47,25 €)
 3. Break the Fight Oy (55 €)
 4. QJ-DIASPORASSA (65 €)
 5. Manual Productions (120 €), Nuoren Voiman Liitto (120 €)
Kädentaidot (muotoilu, käsityöt, värkkäys ja keppihevoskerho)
 1. Studio Lasifaasi (50 €)
 2. Siltamäen nuorisoseura (59 €)
 3. Helsingin 4H-yhdistys ry (62 €)
 4. Helsingin Kuvataidekoulu (70 €), Taito Etelä Suomi ry (70 €)
 5. Nano Lasten ja nuorten kerhotoiminta (100 €)
 6. Manual Productions (120 €)
Media-, video ja valotaide
 1. School of gaming Glactic Oy (49,90 €)
 2. Performance Sirkusyhdistys ry (65 €)
 3. Siltamäen nuorisoseura (69 €)
 4. Helsingin kuvataidekoulu (70 €)
 5. Kallo Works (115 €)
Yhteisö- ja ympäristötaide
 1. Pukinmäen taidetaloyhdistys ry (65 €)
 2. Break the Fight Oy (70 €), Helsingin Kuvataidekoulu (70 €)
 3. Manual Productions (120 €)
Tanssi
 1. Tanssix Oy (40 €)
 2. Gymnastik föreningen i Helsingfors rf (42 €), Tapanilan Erä ry (42 €)
 3. Break the fight (55 €), Teatteriyhdistys Tuike ry (55 €)
 4. Siltamäen nuorisoseura ry (59 €)
 5. Helsingin tanssiopiston tuki ry (60 €)
 6. Tanssiurheiluseura Blue and White ry (70 €)
 7. Taideosuuskunta Apinatarha (70,20 €)
 8. Stadin nuorisoseura ry (78 €)
 9. StepUp Oy (80 €), Zodiak Presents ry (80 €)
Arkkitehtuuri
 1. School of Gaming Galactic Oy (49,90€)
 2. Helsingin kuvataidekoulu ry(80 €)
Pelit ja koodaus
 1. Gaming Lounge Helsinki Finland Oy (45 €), Toiminimi Kaisa Klemettilä (45 €), Shelter Gameroom Oy (45 €)
 2. School of Gaming Galactic Oy (49,90 €)
 3. Helsingin kuvataidekoulu (70 €)
 4. Helsingin yliopiston tiedekasvatus (79 €)
 5. Koodikaverit Oy (90 €)

HL 51 §:n perusteella poistettu virheellisesti lisätty tarjoaja /TP 29.6.2021

Pelit ja koodaus
 1. Gaming Lounge Helsinki Finland Oy (45 €), Shelter Gameroom Oy (45 €)
 2. School of Gaming Galactic Oy (49,90 €)
 3. Helsingin kuvataidekoulu (70 €)
 4. Helsingin yliopiston tiedekasvatus (79 €)
 5. Koodikaverit Oy (90 €)

HL 51 §:n perusteella lisätty tarjoaja /TP 23.8.2021

Pelit ja koodaus
 1. Gaming Lounge Helsinki Finland Oy (45 €), Shelter Gameroom Oy (45 €), Maaria Klemetti 3227902-6, (45 €) 
 2. School of Gaming Galactic Oy (49,90 €)
 3. Helsingin Kuvataidekoulu (70 €)
 4. Helsingin yliopiston tiedekasvatus (79 €)
 5. Koodikaverit Oy (90 €) 
Ruoanvalmistus
 1. Helsingin nuorten naisten kristillinen yhdistys ry (40 €)
 2. Norr om Stan rf (50 €)
 3. Helsingin NKMY ry (65 €), OJ Diasporassa (65 €)
 4. Stadin nuorisoseura ry (78 €)
 5. Helsingin 4H-Yhdistys ry (79 €)
Luonto, seikkailu (eläinkerho, agility, jousiammunta, ampumaurheilu, partio, ratsastus, geokätköily, metsästys, kalastus)
 1. Helsingin nuorten naisten kristillinen yhdistus ry HNNKY (40 €), TanssiX oy (40 €)
 2. Helsingin 4H-yhdistys ry (62 €)
 3. OJ Diasporassa (65 €)
Tiede (Historia, arkkitehtuuri)
 1. School of Gaming Galactic Oy (49,90 €)
 2. Helsingin yliopiston tiedekasvatus (79 €)
 3. Suomen Kulttuuriperintökasvastusseura (119 €)
Kielet
 1. OJ Diasporassa (65 €)
 2. Language Clubhouse Oy (75 €)
Monilajikerho
 1. TanssiX Oy (40 €)
 2. Norr om Stan rf (45 €)
 3. Break the Fight Oy (55 €)
 4. Performance Sirkusyhdistys ry (65 €)
 5. Stadin nuorisoseura ry (78 €)
 6. Manual productions (120 €)
Moponkorjaus, biljardi
Tähän osa-alueeseen ei saatu tarjouksia.

Hankintalain 40.2 §:n 1 kohdan mukaan suorahankintaa voidaan käyttää, mikäli rajoitetussa menettelyssä ole saatu lainkaan soveltuvia tarjouksia. Lisäedellytyksenä on, että alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta. Tarjousten määräajan päätyttyä menettelyssä osa-alueessa ei saatu yhtään hankinnan kohteen mukaista tarjousta. Hankintayksikkö päättää tällä perusteella hankkia osa-alueen mukaiset hankinnat suorahankintaa noudattaen tarpeen mukaan.

Musiikkiharrastus
 1. Helsingin NMKY ry (45 €), Norr om Stan rf (45 €)
 2. Akateemiset Muusikot (55 €)
 3. Käpylän musiikkiopiston kannastusyhdistys ry ( 57 €)
 4. Break the fight oy (58 €)
 5. Siltamäen nuorisoseura ry (59 €), Lauttasaaren musiikkiopiston kannatusyhdistys ry (59 €)
 6. Aurinko musica de Latinomericano ry ( 60 €), Jamkicks Oy (60 €)
 7. Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry ( 65 €), Viihdepalvelu Esirippu Oy (65 €)
 8. Vuosaaren musiikkikoulu (74,90 €)
 9. Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry (75 €)
 10. Virve Maria Magdaleno (80 €)

Hankintayksikkö viittaa edellä mainittuun ja valitsee tarjoajiksi puitesopimusjärjestelyyn edellä mainitut tarjoajat siten, että hankintojen kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa on enintään 300 000 euroa.

Hankintayksikkö hylkää Liiketila Kaisa Hahl Oy tarjouksen (124 €) ja Metropolia Ammattikorkeakoulun tarjouksen (321,43 €) tarjoushinnaltaan liian korkeana. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tilaaja varaa oikeuden hylätä tarjous, joka on yli 50 % suurempi kuin kyseisen osa-alueen kolmen alimman tarjouksen keskiarvo.

Hankintayksikkö toteaa, ettei se noudata sopimusmenettelyssä odotusaikaa hankintalain 130 § 3 kohdan nojalla.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.3.2021, § 26 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että toimialajohtaja voi päättää hankinnoista 300 000 euroon saakka.

This decision was published on 21.06.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Irma Sippola, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 71640

irma.sippola@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja