Paikallinen sopimus, vuosiloman siirtymisestä maksettava kertakorvaus ajanjaksolla 17.5. - 10.10.2021, sosiaali- ja terveystoimiala, palvelukeskus

HEL 2021-005552
More recent handlings
§ 30

Paikallinen sopimus vuosiloman siirtymisestä maksettavasta kertakorvauksesta ajanjaksolla 17.5. - 10.10.2021 sosiaali- ja terveystoimialalla sekä palvelukeskuksessa

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen paikallisen sopimuksen jo vahvistetun vuosiloman siirrosta maksettavasta korvauksesta, kun työntekijä suostuu siirtämään tai keskeyttämään jo vahvistetun vuosilomansa.

Päätöksen perustelut

Asiasta on käyty neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa ja päästy yhteisymmärrykseen paikallisen sopimuksen tekemisestä.

This decision was published on 06.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja