Ohje, tuplavuorokorvaukset, sopimuksen jatkaminen, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-005556
More recent handlings
§ 31

Tuplavuorosta tehdyn aiemman päätöksen jatko 10.10.2021 saakka

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti jatkaa aiempaa ns. tuplavuoroa koskevaa ohjetta (29.6.2020) sosiaali- ja terveystoimialalla sekä palvelukeskuksen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa 10.10.2021 saakka.

Päätöksen perustelut

Aiempi päätös tuplavuoro-ohjeesta koski aikaväliä 21.12.2020 - 31.5.2021 ja päätöstä on tarpeen jatkaa 10.10.2021 asti. Ohje koskee sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä palvelukeskuksessa tuplavuorolla tarkoitetaan em. aikana myös tilannetta, jossa työntekijä tulee työnantajan pyynnöstä ja omasta suostumuksestaan ennen varsinaista työvuoroaan ylimääräiseen työvuoroon. Tällaisesta työvuorosta voidaan sopia tarvittaessa edellisenä päivänä.

Tuplavuorosta maksettavan korvauksen tarkoitus on helpottaa tilanteita, joissa sijaisia ei ole saatu ja joissa toimintojen pitäminen käynnissä on välttämätöntä normaalin palvelutarpeen takia.

Muutoin tuplavuoroa koskeva ohje säilyy ennallaan.

This decision was published on 06.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja