Ohje, monipaikkainen työ Helsingin kaupungilla, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2021-005996
More recent handlings
§ 34

Ohje monipaikkaisesta työstä Helsingin kaupungilla

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen ohjeen monipaikkaisesta työstä Helsingin kaupungilla.

Ohje korvaa aikaisemman 19.12.2018 päivätyn ohjeen etätyöstä.

Päätöksen perustelut

Vuosien 2020 ja 2021 aikana on tehty huomattavan paljon etätyötä koronapandemian johdosta. Lisääntyneen etätyön aikana on opittu uusia työn tekemisen tapoja ja käytäntöjä, joilla etätyö on voitu ottaa osaksi tavanomaista työskentelyä niissä tehtävissä, joihin etätyö soveltuu. Etätyöskentely on saanut myös henkilöstöltä myönteistä palautetta. Etätyö on keino lisätä työelämään liittyviä joustoja.

Uudella ohjeella uudistetaan aikaisempia etätyöohjeistuksia ja otetaan huomioon lisääntyneen etätyön aikana saadut kokemukset etätyöstä. Uudessa ohjeessa huomioidaan myös työelämän muuttuminen yhä monimuotoisemmaksi. Nykyään työtä tehdään yhä useammin monipaikkaisesti. Uudella ohjeella ohjeistuksen soveltamisalaa laajennetaan yleisesti myös monipaikkaiseen työhön.

This decision was published on 27.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Iikka Avela, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Monipaikkanen työ Helsingin kaupungilla

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.