Virkasuhteen täyttäminen, rakennukset ja yleiset alueet, tilat, yritystilat, myyntitiimin tiimipäällikkö, työavain KYMP-02-13-21

HEL 2021-006081
More recent handlings
§ 18

Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelun myyntitiimin tiimipäällikön viran täyttämättä jättäminen ja viran hakumenettelyn uusiminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää toistaiseksi täyttämättä myyntitiimin tiimipäällikön viran (043413).

Samalla tilapäällikkö päätti, että virka julistetaan uudelleen haettavaksi syksyllä 2021 laajemman hakijapohjan saamiseksi. Virkaa hakeneet henkilöt (hakuavain KYMP-02-13-21) huomioidaan uusittavassa haussa.

This decision was published on 25.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sari Hilden, tilapäällikkö, puhelin: 09 310 40315

sari.hilden@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

1. Hakijayhteenveto, työavain kymp-02-13-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.