Vuokraus, vuokrasopimuksen irtisanominen, Suurmetsä

HEL 2021-006373
More recent handlings
§ 5

ERHEPYKÄLÄ

Tiimipäällikkö

This decision was published on 01.07.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tuomas Heikkilä, kiinteistöasiamies, puhelin: 09 310 21209

tuomas.heikkila@hel.fi

Decisionmaker

Timo Laiho
vs. tiimipäällikkö