Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset

HEL 2021-006443
More recent handlings
§ 6

Erhe

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

This decision was published on 26.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Kirsti Laine-Hendolin
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja