Paikallinen sopimus, työaika- ja korvauskäytännöt leirien ja retkien ajalta (KVTES), kaupunginkanslia

HEL 2021-006531
More recent handlings
§ 35

Paikallinen sopimus Helsingin kaupungin työaika- ja korvauskäytännöistä leirien/retkien ajalta

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen paikallisen sopimuksen niistä työ- ja virkaehtosopimuksista poikkeavista työajoista, joita noudatetaan kaupungin järjestämillä leireillä ja retkillä.

Päätöksen perustelut

Asiasta on käyty neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa ja päästy yhteisymmärrykseen paikallisen sopimuksen tekemisestä.

This decision was published on 01.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Leirityöaikasopimus 1.6.2021 valmis

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.