Pilaantuneen maaperän puhdistaminen, Muusanpolku 1-3

HEL 2021-006611
More recent handlings
§ 2

ERHEPYKÄLÄ

Tiimipäällikkö

This decision was published on 16.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tiina Miettinen, johtava ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 34650

tiina.t.miettinen@hel.fi

Decisionmaker

Jari-Pekka Pääkkönen
vs. tiimipäällikkö