Hankinta, optio, defibrillaattorit, kaupunginkanslia

HEL 2021-006887
More recent handlings
§ 40

DEFIBRILLAATTOREIDEN YHTEISHANKINNAN OPTIOKAUDEN KÄYTTÄMINEN

Hankintajohtaja

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että defibrillaattoreiden yhteishankinnan optiokausi otetaan käyttöön ja sopimus tehdään ajaksi 5.9.2021 - 4.9.2023 alla olevan sopimustoimittajan kanssa:

- Medidyne Oy (2505001-2)

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 120 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen §62/2019 16.9.2019 defibrillaattoreiden yhteishankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden optioon.

This decision was published on 14.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Raili Alanko, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031764

raili.alanko@hel.fi

Decisionmaker

Jorma Lamminmäki
hankintajohtaja