Valtuutus sähköisestä allekirjoitusroolista maahanmuuton kuntakorvauksien hakemisessa, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-007043
More recent handlings
§ 76

Valtuutus sähköisestä allekirjoitusroolista maahanmuuton kuntakorvauksien hakemisessa, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talous- ja hankintapalvelujen talouden tuen talouspäällikkö Anneli Hankalan, laskentasuunnittelija Hanna Keräsen ja taloussihteeri Pirjo Tolosen toimimaan maahanmuuton kuntakorvauksien sähköisissä asiointipalvelussa asiointi/nimenkirjoittajan roolissa. Sähköinen haku ja raportointi vaativat Suomi.fi-sivuilta sähköistä tunnistautumista.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti todeta, että maahanmuuton kuntakorvauksien hakemisen osalta toimivaltaa ei siirretä tällä
päätöksellä.

Päätöksen perustelut

KEHA-keskuksen myöntämiä maahanmuuton kuntakorvauksia on voinut hakea vuoden 2021 alusta alkaen sähköisessä asiointipalvelussa. Sähköinen asiointipalvelu helpottaa korvauksien hakumenettelyä ja raportointia.

Sähköinen asiointi kuntakorvauksien osalta tapahtuu valmistelijan sähköisellä allekirjoitusroolilla, mutta päätöksenteko säilyy edelleen rahoitusjohtajan delegointipäätöksen mukaisena.

Helsingin kaupungin pääkäyttäjänä Suomi.fi-tunnistautumisjärjestelmässä toimii taloushallintopalvelut, joka hakemuksesta voi myöntää Helsingin kaupungin kuntakorvauksien valmistelijoille valmistelija- tai nimenkirjoittajaroolin.

Rahoitusjohtaja päätti 10.12.2018 (§ 103) siirtää hallintosäännön 12 luvun 4 §:n 7 kohdan perusteella toimivaltaa hakea kaupungin puolesta valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetus-johtajalle sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajalle.

This decision was published on 11.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anneli Hankala, controller, puhelin: 09 310 23039

anneli.hankala@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja