Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimat toimenpiteet 2021-2022, OKM

HEL 2021-007056
More recent handlings
§ 112

Opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien palkkaaminen yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön vahvistamiseksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti opetus- ja kulttuuri- ministeriön myöntämien erityisavustusten kohdentamisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 967 300 euron erityisavustuksen oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin vuosille 2021-2022.

Omarahoitusosuus 30% 414 557 euroa jakaantuu palvelukokonaisuuksittain ja katetaan kunkin palvelukokonaisuuden määrärahoista.

Saadun avustuksen kokonaissumma 1 381 857 euroa jaetaan palveluittain vuodelle 2022 ennustetun oppilasmäärän perusteella: suomenkieliseen esi- ja perusopetukseen 780 648 euroa (56%), suomenkieliseen toisen asteen koulutukseen 507 985 (37%) sekä ruotsinkieliseen esi- ja perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen 93 224 euroa (7%).

Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti oikeuttaa palvelukokonaisuuksien hyvinvointipäälliköt ja ruotsinkielisen perusopetuksen opetuspäällikön kohdentamaan avustusosuudet palveluissa kuraattoreiden ja psykologien palkkaamiseen sekä kuraattori- ja psykologipalveluiden hankintaan.

Päätöksen perustelut

Opetus-ja kulttuuriministeriö päätti 7.10.2021 myöntää Helsingin kaupungille valtion erityisavustusta oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin (OKM/1053/520/2021) 967 300 euroa.

Opetus-ja kulttuuriministeriön päätökset perustuvat Helsingin kaupungin hakemukseen 9.8.2021. Avustusten käyttöaika on 7.10.2021 - 31.12.2022.

Erityisavustuksen tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki tulisi olla kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti. Tasa-arvoisesti saatavilla ja tasalaatuisella opiskeluhuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä. Lasten ja nuorten hyvinvointia vahvistetaan ennaltaehkäisevästi moniammatillisilla ja oikea-aikaisilla opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluilla.

This decision was published on 16.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ansa Savolainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 81035

anne.savolainen@hel.fi

Tiina Tampio, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 83274

tiina.tampio@hel.fi

Decisionmaker

Satu Järvenkallas
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Attachments

1. Päätös 7.10.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.