Ylitysoikeus, vuoden 2021 tulosbudjetti, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-007095
More recent handlings
§ 95

Ylitysoikeus, vuoden 2021 tulosbudjetti, kasvatuksen ja koulutuksentoimiala,Suomenkielinen perusopetus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti kohdentaa toimialajohtajan päätöksen mukaisesti 1,28 miljoonan euron ylitysoikeuden sekä 9,4 miljoonan euron tulotavoitteen perusopetukselle liitteen 1 mukaisesti. Valtuuston päätöksen mukaisesti ylitysoikeus tulee kohdentaa koronaepidemian aiheuttamiin suoriin kustannuksiin sekä koronan aiheuttamiin välillisiin menoihin.

Kyseisiä ylitysoikeuksia käytettäessä tulee käyttö kirjata suorien kustannusten osalta projektinumerolle 1424002044 ja välillisten kustannusten osalta projektinumerolle 1424002054.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen eräiden talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittämisestä ja toimintakatteen alittamisesta kokouksessaan 16.6.2021.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti 17.6.2021 kohdistaa suomenkieliselle perusopetukselle tästä ylitysoikeudesta 9,5 miljoonaa euroa, jonka kohdentamisesta kouluihin päätti perusopetusjohtaja 18.6.2021 (päätös 79§ Ylitysoikeus, vuoden 2021 tulosbudjetti, kasvatuksen ja koulutuksentoimiala, Suomenkielinen perusopetus).

Tämän lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti 17.6.2021 kohdistaa suomenkieliselle perusopetukselle 8,2 miljoonan euron tulotavoitteen, perusopetuksen monikielisiin ohjaajiin 0,5 miljoonan euron ylitysoikeuden ja saman suuruisen tulotavoitteen, sekä perusopetuksen oppilas- ja opiskelijahuoltoon 0,78 miljoonan euron ylitysoikeuden ja 0,7 miljoonan tulotavoitteen.

Valtuuston päätöksen mukaisesti ylitysoikeus tulee kohdentaa koronaepidemian aiheuttamiin suoriin kustannuksiin sekä koronan aiheuttamiin välillisiin menoihin.

This decision was published on 23.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Blomqvist, Controller, puhelin: 0931037696

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja