Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen 2021–2022, varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetus, OKM

HEL 2021-007173
More recent handlings
§ 82

Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021–2022

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtajan sijainen päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtion erityisavustusta 4 500 000 euroa varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi käytettäväksi ajalla 1.1.2022 - 31.12.2022. Omarahoitusosuus on 5 % eli 236 842 euroa, joka maksetaan kunkin palvelukokonaisuuden käyttörahoista.

Lisäksi perusopetusjohtajan sijainen päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pedagogisen asiantuntijan Heidi Roposen toimimaan ko. valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti haettavaksi valtion erityisavustusta varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 40 000 000 euroa varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen. Avustus myönnetään vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvion lisämäärärahasta opetus-ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.30. Avustukset myönnetään sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen lisämäärärahat.

Valtionavustuksen tavoitteena on parantaa lasten kehityksen ja oppimisen edistämistä sekä tuen toteuttamista varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Erityisenä tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen edellytykset tukea heikommassa asemassa olevien lasten, vieraskielisten lasten, erityistä tukea tarvitsevien lasten sekä maahanmuuttotaustaisten lasten oppimista ja kehitystä. Lisäksi tuetaan niitä lapsia, joiden kehitys ja oppiminen ovat vaarantuneet pitkittyneiden poissaolojen vuoksi.

Valtionavustuksen tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten edellytyksiä jatkaa oppimista perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti vuosina 2021–2022. Erityisesti tavoitteena on varmistaa koulujen edellytykset tukea heikommassa asemassa olevien oppilaiden, vieraskielisten oppilaiden, erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden, maahanmuuttotaustaisten sekä korona-aikana perusopetuksen kesken jättäneiden oppilaiden oppimista. Lisäksi tuetaan niitä lapsia ja nuoria, joiden syrjäytymisen riskiä koronaepidemian pitkittyminen on erityisesti lisännyt ja ennaltaehkäistään koulupoissaoloja ja koulupudokkuutta.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 23.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 71927

heidi.roponen@hel.fi

Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 42527

pasi.brandt@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
perusopetusjohtajan sijainen