Sääntöohjaus, toimintasäännön muuttaminen, keskushallinto, taloushallintopalveluliikelaitos, 1.7.2018 päätetyn toimintasäännön muutoksen kumoaminen

HEL 2021-007183
More recent handlings
§ 10

TOIMINTASÄÄNNÖN KUMOAMINEN

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti kumota 1.7.2021 alkaen, 6.7.2018 §17 tehdyn päätöksen, taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintasäännöstä.

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksella on edelleen voimassa 1.7.2018 päätetty toimintasääntö. Taloushallintopalveluliikelaitoksen organisaatio ja osastojen sisäiset palvelutehtävät ovat muuttuneet ko. ajan kohdan jälkeen, mutta vastaavia päätöksiä toimintasäännön muuttamisista tai kumoamisista ei ole tehty. Liikelaitoksilla ei ole velvollisuutta pitää toimintasääntöä ja nykyään voimassa oleva toimintasääntö on vanhentunut eikä sen pitämiselle ole enää tarvetta.

This decision was published on 14.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Päivi I Turpeinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 25220

paivi.i.turpeinen@hel.fi

Decisionmaker

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja