Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, kone- ja tuontantotekniikka, työavain KASKO-03-38-21

HEL 2021-007241
More recent handlings
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, kone- ja tuontantotekniikka, työavain KASKO-03-38-21

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-4

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kelpoisten hakijoiden puuttuessa, olla täyttämättä avointa tehtävää, valitun kieltäytyessä ottamasta paikkaa vastaan.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettajan määräaikainen tehtävä (kone-ja tuotantotekniikka ) ajalle 1.4-31.12.2022 oli julkisessa haussa 12-25.3.2021.
Määräajassa hakemuksen jätti 3 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli yhdellä ja valituksi tulleella hakijalla.

Kelpoinen hakija haasteltiin 7.4-21. Haastattelijoina toimivat koulutuspäällikkö ********** sekä lehtori ********** Koulutuspäällikkö päätti valita kone-ja tuotantotekniikan pt tuntiopettajan määräaikaiseen virkaan (lisämääräraha korona lisätukeen) ********** joka kieltäytyi ottamasta tehtävää vastaan.

This decision was published on 16.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Johanna Aholainen, koulutuspäällikö, puhelin: 040 334 9315

johanna.aholainen@hel.fi

Decisionmaker

Johanna Aholainen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-4