Paikallinen sopimus, lukion apulaisrehtorin viran haltijan vuotuinen opetustuntimäärä

HEL 2021-007335
More recent handlings
§ 38

Paikallinen virkaehtosopimus lukion apulaisrehtorin viranhaltijan vuotuisesta opetustuntimäärästä

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen paikallisen virkaehtosopimuksen lukion apulaisrehtorin viranhaltijan vuotuisesta opetustuntimäärästä.

Päätöksen perustelut

Sopimus korvaa 17.9.2015 voimaantulleen Helsingin kaupungin paikallisen virkaehtosopimuksen lukion rehtorin ja apulaisrehtorinviran haltijan vuotuisesta opetustuntimäärästä.

Aikaisempi sopimus on koskenut apulaisrehtoreiden lisäksi lukioiden ja Helsingin aikuislukion rehtoreita. Rehtoreiden osalta ei ole enää tarvetta poiketa paikallisella sopimuksella kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) määräyksistä, joten uuden paikallisen sopimuksen soveltamisala on supistettu koskemaan ainoastaan apulaisrehtoreita.

Lukion rehtorin ja aikuislukion rehtoriviranhaltijan vuotuiseen opetustuntimäärään sovelletaan jatkossa kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) määräyksiä.

Apulaisrehtoreiden osalta uuden sopimuksen tavoitteena on saada lisää työaikaa esihenkilövastuulla olevien keskeisten tehtäväkokonaisuuksien hoitamiseen.

This decision was published on 17.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Iikka Avela, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Paikallinen sopimus lukion apulaisrehtorin viranhaltijan vuotuisesta opetustuntimäärästä

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.