Opetussuunnitelman muutos, Meilahden yläasteen koulu

HEL 2021-007398
More recent handlings
§ 90

Opetussuunnitelman muutos, Meilahden yläasteen koulu

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtajan sijainen päätti hyväksyä Meilahden yläasteen koulun koulukohtaisen opetussuunnitelman muutoksen koskien koulun valinnaisaineita (liite 4).

Muutos astuu voimaan 1.8.2021.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen perusopetuksen A1-kielen opetussuunnitelman vuosiluokille1–2 kokouksessaan 10.12.2019 (§ 67). Uudistettu valtakunnallinen arviointia koskeva luku 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi otettiin käyttöön 1.8.2020 sellaisenaan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielinen jaosto hyväksyi opetussuunnitelman kyseisen luvun kuntakohtaiset tarkennukset kokouksessaan 8.9.2020 (§ 37).

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 20.9.2019 luku 4.1.1.) Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Meilahden yläasteen koulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle koulun opetussuunnitelman muutosta valinnaisten oppiaineiden (liite 4) osalta 1.8.2021 alkaen.

Meilahden yläasteen koulun opetussuunnitelmaan sisältyy kolmenlaisia valinnaisia oppiaineita, yhteensä 10 vuosiviikkotuntia (vvt): valinnaiset oppiaineet (4 vvt), taide- ja taitoaineiden valinnaiset oppiaineet (4 vvt) ja monialaiset valinnaiset oppimiskokonaisuudet (2 vvt). Valinnaisainevalikoimaa ehdotetaan laajennettavaksi valinnaisten oppiaineiden ja monialaisten oppiaineiden osalta liitteessä 4 kuvatulla tavalla.

Muutoksen yhteydessä mahdollistetaan valinnaisten oppiaineiden valitseminen laajuudeltaan pienempinä kokonaisuuksina siten, että valinnaiset opinnot (4 vvt) voivat koostua yhdestä neljään oppiaineesta. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset opinnot (4 vvt) koostuisivat yhdestä neljän vuosiviikkotunnin oppiaineesta tai kahdesta kahden vuosiviikkotunnin kokonaisuudesta.

This decision was published on 29.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anni Holopainen, koulutuskoordinaattori, puhelin:

anni.holopainen@hel.fi

Decisionmaker

Arjariitta Heikkinen
perusopetusjohtajan sijainen