Toimivallan siirtäminen tarkastusvirastossa laskujen, muistiotositteiden ja maksuosoituksien hyväksyjät

HEL 2021-007524
More recent handlings
§ 5

Tarkastusviraston laskujen, muistiotositteiden ja maksuosoituksien hyväksyjät

Tarkastusjohtaja

Päätös

Tarkastusjohtaja päätti, että tarkastusjohtajan ollessa estyneenä laskuja, muistiotositteita ja maksuosoituksia hyväksyy tarkastuspäällikkö ja hänenkin estyneenä ollessaan arviointipäällikkö.

Ostolaskujen hyväksymisessä on noudatettava rahoitusjohtajan 12.10.2012, § 184 antamaa ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisohjetta.

Tämä päätös korvaa asiaa koskevat aiemmat päätökset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 5.5.2021 § 98) 13 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan tarkastusjohtaja päättää laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä ja hyväksymismenettelyn järjestämisestä.

This decision was published on 21.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Outi Helin, hallintosihteeri, puhelin: +358504906833

outi.helin@hel.fi

Decisionmaker

Timo Terävä
tarkastusjohtaja