Korkotukilainahakemus, perusparannus, Tenholantie 3-5, Koroistentie 17, Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2021-007613
More recent handlings
§ 62
This decisionmaker is no longer active

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka Ruskeasuo Tenholantie 3-5 ja Koroistentie 17 perusparannushankkeen korkotukilainahakemuksesta

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka Ruskeasuo Tenholantie 3-5 ja Koroistentie 17 perusparannushankkeen korkotukilainahakemusta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy on jättänyt korkotukilainahakemuksen Heka Ruskeasuo Tenholantie 3-5 ja Koroistentie 17 neljän vuonna 1952 ja 1962 valmistuneen 4-kerroksisen talon perusparantamiseksi.

Asuinhuoneistoissa tehdään toimenpideluokan V ja asuntojen yhteisissä apu- ja teknisissä tiloissa toimenpideluokan I-V perusparannustoimenpiteitä. Lisäksi hankkeessa uusitaan vesikatteen alusrakenne, ikkunoita, ulko-ovia, alapohja ja ulkovarusteet. Alueen pintarakenteet uusitaan osittain. Julkisivun pintarakenteita, ikkunoita ja ulko- ja parvekeovia kunnostetaan. Lämpöjärjestelmään asennetaan termostaattiset patteriventtiilit, loput LVIS-järjestelmästä uusitaan täysin. Hissit hankitaan. Hankkeessa on 77 kpl tavanomaista vuokra-asuntoa ja hankinta-arvo on yhteensä 3 130 €/asm².

Kohteen korjattavien ja uusittavien rakennusosien ja järjestelmien kunto on huono tai ei täytä nykyvaatimuksia, joten perusparannus on aiheellinen.

This decision was published on 23.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Decisionmaker

Marjo Tapana
vs. yksikön päällikkö

Attachments

1. Heka Tenholant 3 ja Koroitt 17 Lainavarhakem_Ahjo
2. Hankeohjelma Heka Tenholantie 3 ja Koroist 17_Ahjo
3. Hakemus 17.6.2021, liite, Varvheen asiakluettelo Tenholant 3 ja Koroistt 17
4. Hakemus 17.6.2021, liite, Talousarvio Heka Tenholant 3 ja Koroist 17
5. Hakemus 17.6.2021, liite, PTS Heka Tenholantie 3 ja Koroitst 17
6. Hakemus 17.6.2021, liite, Lsk vel ja niiden vakuuk Tenh ja Koroist
7. Hakemus 17.6.2021, liite, KTvarvheenKustann Tenholant 3-5 ja Koroist 17

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.