Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla alueellisen rakentamisen yksikössä hankinnoissa vuonna 2021-2022

HEL 2021-007887
More recent handlings
§ 12

Kaupunkiympäristön toimialan yleiset alueet palvelun alueellisen rakennuttamisen yksikön Kruunusillat-tiimin tiimipäällikön oikeus toteuttaa hankintoja yksikön päällikön vastuulla vuosina 2021 - 2022

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti, että työsuhteessa olevalla Kruunusillat-tiimin tiimipäälliköllä on oikeus alueellisen rakennuttamisen yksikön päällikön vastuulla toteuttaa enintään 60 000 euron arvoisia (arvonlisäveroton arvo) hankintoja, edellyttäen että
− toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
− talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa
− hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, hallintosääntöä, talousarvion noudattamisohjetta ja harmaan talouden torjuntaohjetta
− hankinta ei edellytä tarjouskilpailun ratkaisemista.

Hankinnat on dokumentoitava tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä työnjohdollinen määräys on voimassa 31.12.2022 saakka.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli se on toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeen. Yllä mainittu oikeus on tarpeen toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta.

This decision was published on 30.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Jarkko Karttunen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38360

jarkko.karttunen@hel.fi

Decisionmaker

Jarkko Karttunen
yksikön päällikkö