Hankinta, esihenkilöiden työnohjauspalvelu, Helsingin kaupunginmuseo

HEL 2021-008872
More recent handlings
§ 7

Helsingin kaupunginmuseon esihenkilöiden työnohjauspalvelun hankinta Humap Oy:lta

Museonjohtaja

Päätös

Museonjohtaja päätti tilata Humap Oy:lta Helsingin kaupunginmuseon esihenkilöiden työnohjausta tiimien johtamisen, johtoryhmän työskentelyn ja yhdessäohjautuvuuden kehittämiseksi. Tilaukseen sisältyy museon esihenkilöiden työpajat (4 kpl) ja niiden suunnittelu, haastattelut sekä henkilöstön osallistaminen digitaalisessa yhteistyöympäristössä. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 12 000 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Hankittavan palvelun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja laatu. Humap Oy hallitsee yhteisöllisen työhyvinvoinnin ja työn murroksen ohjaamisen. Humap Oy on aikaisemmin toteuttanut työnohjausta Helsingin kaupungille.

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki on hyvä työpaikka, jossa tavoitteena on erinomainen ihmisten johtaminen.

This decision was published on 10.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Heidi Mäkinen, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71559

heidi.makinen@hel.fi

Decisionmaker

Reetta Heiskanen
museonjohtaja