Hankinta, rakenteiden rakentaminen, asennukset ja pystytykset, Armas Tallinna -näyttely, kaupunginmuseo

HEL 2021-008939
More recent handlings
§ 8

Kaupunginmuseon Armas Tallinna -näyttelyyn tulevien rakenteiden rakentaminen, asennukset ja pystytykset

Museonjohtaja

Päätös

Museonjohtaja päätti tilata Armas Tallinna -näyttelyn rakenteiden rakentamistyön (sis. rakentaminen, asennukset ja pystytykset) Mytime Oy:ltä. Tilauksen arvonlisäveroton kokonaishinta on 24 240,00 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Hankinta toteutetaan pienhankintana, koska se alittaa kansallisen kynnysarvon. Se perustuu kevyesti toteutettuun tarjouskilpailuun, jossa tarjous pyydettiin kolmelta tilattavaan rakennustyöhön pystyväksi arvioidulta toimittajalta.

Kohdennetut tarjouspyynnöt lähetettiin kolmelle yritykselle (Pågå, Nykypuu Oy ja Mytime Oy). Määräaikaan mennessä Pågå ja Mytime Oy jättivät tarjouksen. Mytime valittiin edullisimman tarjouksen perusteella.

This decision was published on 12.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Heidi Mäkinen, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71559

heidi.makinen@hel.fi

Decisionmaker

Reetta Heiskanen
museonjohtaja