Kokouskäytännöt, kaupunginvaltuuston sähköiset kokoukset 30.9.2021 saakka, koronavirus-tilanne

HEL 2021-009115
More recent handlings
§ 4

Kaupunginvaltuuston sähköiset kokoukset 30.9.2021 saakka

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Päätös

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti, että kaupunginvaltuusto voi
30.9.2021 saakka varsinaisen kokouksen, jossa kokouksen osallistujat
ovat läsnä kokouspaikalla, sijasta pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla.

Päätöksen perustelut

Epidemiatilanteen vuoksi on perusteltua, että fyysisen kokoontumisen
minimoimiseksi kaupunginvaltuusto voi edelleen pitää sähköisiä kokouksia. Järjestely on voimassa 30.9.2021 saakka.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 22 a §:n 1 momentin
mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi päättää, että kaupunginvaltuusto voi varsinaisen kokouksen, jossa kokouksen osallistujat
ovat läsnä kokouspaikalla, sijasta pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla.

This decision was published on 17.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi

Decisionmaker

Fatim Diarra
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja