Luottokortin hankinta, Eurocard Corporate Gold -kortti, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Hallintopalvelut

HEL 2021-009139
More recent handlings
§ 52

Luottokortin hankkiminen toimialan hallinnon talous-ja suunnittelupäällikölle

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti oikeuttaa toimialan hallinnon talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmbergin toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja hänelle myönnetyllä luottokortilla 3000 euroa/kk edellyttäen, että

• toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa

• toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

• hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä työntekijän hankintavaltuuksia

• hankinnan toteutuessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta

Päätöksen perustelut

Luottokorttia tarvitaan hankintoihin, jossa maksaminen kaupungin tilausjärjestelmän kautta laskulla ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018, 3 § antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta ja käytöstä.

Maksu- ja asiakaskorttien myöntämisen periaatteet ja prosessi Kuvassa, Kuvan toimintaohje 19.2.2021.

This decision was published on 20.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja