Hankinta, optio, ruotsinkielinen työpajatoiminta

HEL 2021-009494
More recent handlings
§ 95

Ruotsinkielisen työpajatoiminnan hankinta optiokaudelle 1.1.2022 – 31.12.2023

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti, että ruotsinkielistä työpajatoimintaa optiokaudelle 1.1.2022 – 31.12.2023 hankitaan alkuperäisen tarjouksen mukaisin hinnoin ja ehdoin Svenska Framtidskolan i Helsingforsregionen Ab:ltä.

Hankinta optiokaudelle toteutetaan alkuperäistä hankintapäätöstä (diaarinumero: HEL 2019-010670) ja sen perusteella tehtyä hankintasopimusta vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Käyttöönotettavan kahden (2) vuoden optiokauden hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 199 000 euroa (alv. 0 %).

Päätöksen perustelut

Ruotsinkielisen työpajatoiminnan hankintaa koskevan optiokauden käyttöönotto perustuu aiempaan toimialajohtajan päätökseen 96 § Ruotsinkielisen työpajatoiminnan hankinta ajalle 01.01.2020 – 31.12.2021 (diaarinumero HEL 2019-010670).

Hankinnan varsinainen sopimuskausi oli kaksi (2) vuotta ja hankintaan sisältyi kahden (1+1) vuoden optiokauden mahdollisuus.

Optiokautta koskeva sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavilla optiosopimuksilla.

This decision was published on 01.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 09 310 21582

janne.tarkoma@hel.fi

Decisionmaker

Satu Järvenkallas
vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja