Toivomusponsi, Pasilan messukeskuksen sisäänkäynnin ja kongressitilojen esteettömyys

HEL 2021-009907
More recent handlings
Case 23. / 131 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta joka koskee Messukeskuksen esteettömyyden parantamista muutostöiden yhteydessä

Urban Environment Committee

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtioneuvoston asetusta rakennuksen esteettömyydestä sovelletaan myös maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan luvanvaraiseen palvelu-ja liikerakennuksen korjaus- ja muutostyöhön ja laajentamiseen siltä osin kuin esteettömyyden parantaminen on tarkoituksenmukaista. Messukeskuksen muutosten tulee parantaa esteettömyyttä ja uusien sisäänkäyntien tulee olla esteettömiä. Tämä varmistetaan rakennusluvan käsittelyn yhteydessä.

Messukeskuksessa, kuten muissakin esteettömyyden erikoistason kohteissa pääsuunnittelija laatii esteettömyysselvityksen. Esteettömyyden suunnittelua ohjaavat rakennusvalvonta ja esteettömyysasiamies.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Close

Toivomusponsi

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara on tehnyt 25.8.2021 seuraavan toivomusponnen:

Kun Pasilan Messukeskus rakentaa uuden sisäänkäynnin ja laajentaa kongressitilojaan, valtuusto pyytää kaupunginhallitusta selvittämään, että pyritään kiinnittämään erityistä huomioita tilojen esteettömyyteen asiakkaiden liikkumisen helpottamiseksi.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 16.3.2022 mennessä.

Close

This decision was published on 15.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Salla Mustonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26445

salla.t.mustonen@hel.fi