Ohje, tuplavuorokorvaukset, sosiaali- ja terveystoimiala ja Palvelukeskus Helsinki

HEL 2021-009974
More recent handlings
§ 45

Tuplavuorokorvaukset sosiaali- ja terveystoimialalla sekä Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti korottaa tuplavuoroista maksettavaa korvausta ja jatkaa ohjeen voimassaoloa seuraavasti:

Tuplavuorokorvauksen suuruus on 150 € kerralta työaikajaksolla 20.9.2021 - 23.1.2022.

Tuplavuorolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveystoimialalla sekä Palvelukeskus Helsingissä em. jaksolla myös tilannetta, jossa työntekijä tulee työnantajan pyynnöstä ja omasta suostumuksestaan ennen varsinaista työvuoroaan ylimääräiseen työvuoroon. Tällaisesta työvuorosta voidaan sopia tarvittaessa edellisenä päivänä. Muutoin korvaus maksetaan tuplavuorokorvaus-ohjeen (29.6.2020) mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Aiempi päätös tuplavuorokorvauksista koski aikaväliä 31.5.2021 - 10.10.2021. Päätöstä on tarpeen jatkaa ja korottaa summaa työaikajaksolle 20.9.2021 - 23.1.2022. Muutoin tuplavuoroa koskeva ohje säilyy ennallaan.

Tuplavuorosta maksettavan korvauksen tarkoitus on helpottaa tilanteita, joissa sijaisia ei ole saatu ja joissa toimintojen pitäminen käynnissä on välttämätöntä normaalin palvelutarpeen takia.

This decision was published on 14.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja