Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-222-21

HEL 2021-010041
More recent handlings
§ 6

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 4, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-222-21

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Päätös

Kampus 4 koulutuspäällikkö päätti jättää täyttämättä virkasuhteisen määräaikaisen tuntiopettajan, sosiaali- ja terveysalan, Speedway-opettaja -tehtävän, vähäisen kelpoisuusehdot täyttävän hakijamäärän vuoksi.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 11.8.2021-25.8.2021 sosiaali- ja terveysalan määräaikaisen virkasuhteisen tuntiopettajan tehtävä ajalle 20.9.2021-31.12.2021.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koukutuspäällikkö.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-222-21. Määräaikaan 25.8.2021 klo 16.00 mennessä tehtävään haki kuusi (6) henkilöä, joista kaksi täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Koulutuspäällikkö Satu Suihkonen päätti jättää täyttämättä määräaikaisen tuntiopettajan virkasuhteisen tehtävän kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden vähäisen määrän vuoksi.

This decision was published on 09.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 82283

satu.suihkonen@hel.fi

Decisionmaker

Satu Suihkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1