Virkasuhteen täyttäminen, rakennukset ja yleiset alueet, tilat, myyntitiimi, tiimipäällikkö, työavain KYMP-02-51-21

HEL 2021-010101
More recent handlings
§ 32

Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelun myyntitiimin tiimipäällikönviran täyttämättä jättäminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää toistaiseksi täyttämättä myyntitiimin tiimipäällikön viran (043413).

Samalla tilapäällikkö päätti, että virka julistetaan uudelleen haettavaksi vuonna 2022 laajemman hakijapohjan saamiseksi.

This decision was published on 05.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sari Hilden, tilapäällikkö, puhelin: 09 310 40315

sari.hilden@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö