Paikallinen virka- ja työehtosopimus, hälytysraha, sosiaali- ja terveystoimiala, palvelukeskus, puhelin- ja hyvinvointipalvelut, hoivapalvelut

HEL 2021-010130
More recent handlings
§ 46

Paikallinen virka- ja työehtosopimus hälytysrahasta KVTES:n ja Sote-tes:n piiriin kuuluvalle henkilökunnalle potilas- tai asiakasturvallisuutta uhkaavissa tilanteissa maksettavasta hälytysrahasta

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen paikallisen sopimuksen koskien hälytysrahaa.

Päätöksen perustelut

Paheneva henkilöstöpula aiheuttaa monenlaisia haasteita työpaikoilla. Korkeamman hälytysrahan tarkoitus on kannustaa henkilöstöä tulemaan työhön tilanteessa, joissa työnantaja on arvioinut potilas- tai asiakasturvallisuuden turvaamiseksi lisähenkilöstön tarpeelliseksi

This decision was published on 16.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Hälytysrahasopimus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.