Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, tuntiopettaja, kone- ja tuotantotekniikka, työavain KASKO-03-250-21

HEL 2021-010206
More recent handlings
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, tuntiopettaja, kone- ja tuotantotekniikka, työavain KASKO-03-250-21

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-4

Päätös

Kampus 4 koulutuspäällikkö päätti jättää täyttämättä virkasuhteisen määräaikaisen kone- ja tuontantotekniikan tuntiopettajan tehtävän, vähäisen kelpoisuusehdot täyttävän hakijamäärän vuoksi.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti-ja aikuisopiston kampus 4:n kone-ja tuotantotekniikan tuntiopettajan määräaikainen tehtävä ajalle 1.1.-31.12.2022 (työavain Kasko-03-250-21) oli haussa 23.8-6.9.21 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä tehtävää haki yksi henkilö.

Hakijaa haastattelivat 15.9.2021 rehtori ********** ja koulutuspäällikkö **********

Koulutuspäällikkö päätti olla täyttämättä tehtävää, sillä tehtävää hakeneella hakijalla ei ollut tehtävässä edellytettävää hitsausosaamista.

This decision was published on 27.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Johanna Aholainen, koulutuspäällikö, puhelin: 040 334 9315

johanna.aholainen@edu.hel.fi

Decisionmaker

Johanna Aholainen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-4