Valtuuttaminen kaupunkiympäristön toimialalla maa- ja kallioperäyksikön päällikölle naapurisuostumusten antaminen maalämpökaivojen osalta

HEL 2021-010254
More recent handlings
§ 7

Valtuutus kaupunkiympäristön maa- ja kallioperäyksikön päällikölle antaa maalämpökaivoja koskevia naapurisuostumuksia

Tiimipäällikkö

Päätös

Maanhankintatoimiston tiimipäällikkö päätti valtuuttaa kaupunkiympäristön maa- ja kallioperäyksikön päälliköä puolestaan antamaan maalämpökaivoja koskevia naapurisuostumuksia kaupungin nimissä.

Päätöksen perustelut

Kaupunki tutkii osana ilmastomuutosten hillitsemistoimia maalämpökaivojen edistämistä. Muuttuvassa toimintaympäristössä on tarkoituksenmukaista valtuuttaa muutostyöryhmää ja kaupungin alan asiantuntijoita johtavaa viranhaltijaa käsittelemään ja puolestani antamaan maalämpökaivoja koskevia naapurisuostumuksia, kun ne eivät olennaisesti heikennä kaupungin omistamien ja vuokraamien alueiden maalämpöpotentiaalin hyödyntämistä.

Päätös parantaa hakijoiden neuvontapalveluja ja nopeuttaa ajoittain ruuhkaantuvien hakemusten käsittelyä.

Toimivalta

Maanhankintatoimiston tiimipäällikkö päättää lainsäädännön edellyttämien rajanaapurin lausuntojen antamisesta, kun kyse on rakentamisesta kaupungin omistaman maan naapurialueille ja toimenpiteistä kaupungin omistaman maan naapurialueilla (Kaupunkiympäristön toimialajohtaja 2017-10-13, 60 §).

This decision was published on 20.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne@hel.fi

Decisionmaker

Peter Haaparinne
tiimipäällikkö