Hankinta, optio, vaihtomattopalvelut, kaupunginkanslia

HEL 2021-010443
More recent handlings
§ 62

Vaihtomattopalveluiden hankinnan optiokauden käyttäminen

Hankintajohtaja

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että vaihtomattopalveluiden hankinnan optiokausi otetaan käyttöön ja sopimus tehdään 12.2.2022 - 11.2.2024 ajaksi alla olevan sopimustoimittajan kanssa:

- Lindström Oy (1712792-1)

Optiokauden arvonlisäveroton arvioitu arvo on 750 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 83/2019, 2.12.2019 vaihtomatto-palveluiden hankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden optioon.

This decision was published on 22.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Minna Vinni, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031544

minna.vinni@hel.fi

Decisionmaker

Jorma Lamminmäki
hankintajohtaja