Kilpailu, saunapaikat 2021, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-010770
More recent handlings
Case 6. / 114 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueiden varaamisesta Vesiurheilukeskus Laguuni Oy:lle ja KF Restaurants Oy:lle ja saunapaikkahaun ratkaiseminen (Hietaniemi, Seurasaari ja Tarvo)

Urban Environment Committee

Esitys

Esitysehdotus A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamista Hietaniemestä Vesiurheilukeskus Laguuni Oy:lle (y-tunnus 2810833-9) saunahankkeen jatkosuunnittelua varten (tonttivaraus) seuraavin ehdoin:

 • Varausalue on liitekartan 1 mukainen. Alueen pinta-ala on noin 1 000 m2 ja rakennusoikeus 150 k-m².
 • Varaus on voimassa 31.12.2023 saakka.
 • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteinä 2 ja 3 olevia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

Esitysehdotus B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamista Seurasaaresta KF Restaurants Oy:lle (y-tunnus 2280122-0) saunahankkeen jatkosuunnittelua varten (tonttivaraus) edellyttäen, ettei Seurasaaren saunahankkeen peruuttamista koskeva valtuustoaloite menesty, seuraavin ehdoin:

 • Varausalue on liitekartan 4 mukainen. Alueen pinta-ala on noin 1 000 m2 ja rakennusoikeus 130 k-m².
 • Varaus on voimassa 31.12.2023 saakka.
 • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteinä 5 ja 3 olevia erityisiä ja yleisiä varausehtoja

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että saunahankkeen jatkosuunnittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Seurasaaren uimalaa ylläpitävän yhdistyksen kanssa. Jatkosuunnittelussa arvioidaan kaava-alueella vielä saunalle ja laiturille osoitettua tarkkaa sijaintia. Saunahankkeen toteutuksessa painotetaan alueen kulttuurihistoriallisia arvoja.

Päätösehdotus C

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että muut saunapaikkoja koskevat hakemukset eivät anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

L1115-55
L1113-7

Käsittely

Vastaehdotus:
Silja Borgarsdottir Sandelin: Esitän, että esitysehdotus B poistetaan ja muutetaan muotoon:

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Seurasaaren saunapaikan hanke ei etene valitulla varausalueella. Saunahankkeen mahdollinen toteutuminen Seurasareen vaatii uuden varausalueen, joka ei pienennä uimalan nykyistä aluetta.

Kannattaja: Marleena Isomaa

Vastaehdotus:
Arvind Ramachandran: Lisäys esitysehdotus B -kohtaan:

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että saunahankkeen jatkosuunnittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Seurasaaren uimalaa ylläpitävän yhdistyksen kanssa. Jatkosuunnittelussa arvioidaan kaava-alueella vielä saunalle ja laiturille osoitettua tarkkaa sijaintia. Saunahankkeen toteutuksessa painotetaan alueen kulttuurihistoriallisia arvoja.

Kannattaja: Olli-Pekka Koljonen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Arvind Ramachandranin vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Olli-Pekka Koljonen: Koskien Seurasaaren saunahanketta:

"Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että saunahankkeen jatkosuunnittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Seurasaaren uimalaa ylläpitävän yhdistyksen kanssa. Saunahankkeen toteutuksessa painotetaan alueen kulttuurihistoriallisia arvoja."

Olli-Pekka Koljosen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Silja Borgarsdottir Sandelinin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 10
Tarik Ahsanullah, Atte Kaleva, Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, Tuomas Nevanlinna, Arvind Ramachandran, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 2
Silja Borgarsdottir Sandelin, Marleena Isomaa

Tyhjä: 1
Amanda Pasanen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 2 (1 tyhjä).

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Esityksen mukaan

Noes: Esitän, että esitysehdotus B poistetaan ja muutetaan muotoon: Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Seurasaaren saunapaikan hanke ei etene valitulla varausalueella. Saunahankkeen mahdollinen toteutuminen Seurasareen vaatii uuden varausalueen, joka ei pienennä uimalan nykyistä aluetta.

Member Political group
Ahsanullah, Tarik Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Koljonen, Olli-Pekka No council group
Kuusela, Sami No council group
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Ramachandran, Arvind No council group
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Isomaa, Marleena No council group
Close
Member Political group
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
Kokoomuksen valtuustoryhmä 4 0 0 0
No council group 3 1 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 2 0 1 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Close

Esitysehdotus A

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamista Hietaniemestä Vesiurheilukeskus Laguuni Oy:lle (y-tunnus 2810833-9) saunahankkeen jatkosuunnittelua varten (tonttivaraus) seuraavin ehdoin:

 • Varausalue on liitekartan 1 mukainen. Alueen pinta-ala on noin 1 000 m2 ja rakennusoikeus 150 k-m².
 • Varaus on voimassa 31.12.2023 saakka.
 • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteinä 2 ja 3 olevia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

Esitysehdotus B

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamista Seurasaaresta KF Restaurants Oy:lle (y-tunnus 2280122-0) saunahankkeen jatkosuunnittelua varten (tonttivaraus) edellyttäen, ettei Seurasaaren saunahankkeen peruuttamista koskeva valtuustoaloite menesty, seuraavin ehdoin:

 • Varausalue on liitekartan 4 mukainen. Alueen pinta-ala on noin 1 000 m2 ja rakennusoikeus 130 k-m².
 • Varaus on voimassa 31.12.2023 saakka.
 • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteinä 5 ja 3 olevia erityisiä ja yleisiä varausehtoja

Päätösehdotus C

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että muut saunapaikkoja koskevat hakemukset eivät anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

L1115-55
L1113-7

Close

Helsingin kaupunki on hakenut 21.6.-30.9.2021 vuokralaista ja toteuttajaa kolmelle merelliselle saunapaikalle. Varauksensaajiksi esitetään Hietaniemen saunapaikan osalta Vesiurheilukeskus Laguuni Oy:tä ja Seurasaaren saunapaikan osalta KF Restaurants Oy:tä. Tarvon saunapaikalle ei esitetä varauksensaajaa.

Close

Saunapaikkahaun järjestäminen

Helsingin kaupunki on hakenut 21.6.-30.9.2021 vuokralaista ja toteuttajaa kolmelle merelliselle saunapaikalle, joiden asemakaavoissa on mahdollistettu saunan rakentaminen. Haettavat saunapaikat sijaitsevat Hietaniemessä, Seurasaaressa ja Tarvossa. Hakumenettelystä on tiedotettu kaupunkiympäristölautakuntaa 15.6.2021. Saunapaikkahaussa on käytetty kaksivaiheista ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelynä.

Hietaniemen saunapaikkaan saapui 12 hakemusta, Seurasaaren saunapaikkaan kuusi ja Tarvoon kaksi. Sekä Hietaniemen että Seurasaaren hakijoiden joukosta kutsuttiin kaksi toimijaa koskeviin jatkoneuvotteluihin, jotka pidettiin marras-joulukuussa 2021. Tarvon saunapaikkaan kohdistuneet hakemukset eivät antaneet aihetta jatkotoimenpiteisiin ja Tarvon saunapaikka tullaan siirtämään avoimeen hakuun.

Hakemusten arvioinnin ja jatkoneuvottelujen perusteella varauksensaajiksi esitettävien tahojen valinnan on suorittanut etukäteen muodostettu arviointiryhmä (edustajat kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelusta, kaupunkitila ja maisemasuunnittelusta, asemakaavoituksesta, sekä rakennusvalvonnasta, kaupunginkanslian elinkeino-osastolta ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseolta sekä ulkoilupalveluista). Arviointi on suoritettu laatuun perustuvana kokonaisarviointina. Saunapaikkojen maanvuokrat on määritetty etukäteen ulkopuolisen arvioijan avulla.

Seurasaaren osalta suunniteltu sauna on herättänyt uimalan nykykäyttäjissä huolta saunatoiminnan vaikutuksista uimalan toimintaan ja asiasta on tehty myös valtuustoaloite, jota koskeva kaupunkiympäristön toimialan lausuntoesitys on tämän kokouksen esityslistalla.

Kaikki hakemukset ovat tämän esityksen oheismateriaalina (Hietaniemi 1-12, Seurasaari 13-18 ja Tarvo 19-20).

Haun tavoitteet ja arviointikriteerit

Saunapaikkahaun tavoitteena on ollut vastata kasvaneeseen saunapaikkojen kysyntään ja lisätä merellisiä palveluita Helsingin merellisen strategian 2030 (kaupunginhallitus 11.3.2019 § 188) mukaisesti sekä edistää merellistä yrittäjyyttä Helsingin uudessa kaupunkistrategian 2021-2025 (kaupunginvaltuusto 13.10.2021 § 293) mukaisesti.

Haettavat saunapaikat on tarkoitettu yleisessä käytössä olevan saunan rakentamiseen. Saunan yhteyteen on mahdollista toteuttaa myös kahvila-/ravintolatoimintaa. Toteutuksen tulee huomioida alueen muut toimijat ja virkistyskäyttö.

Kokonaisarvioinnissa tarkasteltiin seuraavia näkökulmia:

 • Rannan kokonaiskehittämisen näkökulma: Miten esitetty sauna- ja ravintolatoiminta tukee kunkin alueen muuta olemassa olevaa toimintaa
 • Hakijan aikaisempi kokemus vastaavasta liiketoiminnasta
 • Esitetyn liiketoimintasuunnitelman toteuttamiskelpoisuus
 • Hakijan investointivalmius ja hankkeen työllisyysvaikutus
 • Palvelujen ja alueen yleinen käytettävyys kaikille kaupunkilaisille ja matkailijoille
 • Esitetyn suunnitelman kaupunkikuvalliset ominaisuudet ja rakennuksen sopiminen paikan luonteeseen ja ympäristöön
 • Ehdotetun toiminnan kestävyys ja vastuullisuus Itämeren suojelutyön sekä ilmastotavoitteiden näkökulmasta katsotaan eduksi
 • Jos arviointivaiheen päätteeksi on kaksi täysin tasavahvaa ehdotusta, voidaan hakijoilta pyytää saunan ja kahvilan/ravintolan markkinaehtoisten yksikköhintojen ylittäviä vuokratarjouksia, joiden perusteella ratkaistaan voittaja.

Saunapaikkojen esittelytekstit kohdekohtaisine ehtoineen ovat esityksen liitteinä 6-8.

Arviointiryhmän esitys

Arviointiryhmä on päättänyt yksimielisesti esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että varauksensaajiksi esitettäisiin Hietaniemen saunapaikan osalta Vesiurheilukeskus Laguuni Oy ja Seurasaaren saunapaikan osalta KF Restaurants Oy. Lisäksi arviointiryhmä on päättänyt yksimielisesti esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että hakumenettelyssä mukana olleeseen Tarvon saunapaikkaan kohdistuneet hakemukset eivät anna aihetta jatkotoimenpiteisiin ja Tarvon saunapaikka siirretään avoimeen hakuun.

Arviointiryhmän muistiot ovat liitteinä 9 ja 10. Hankkeiden jatkoneuvotteluissa esittämät suunnitelmat ovat tämän esityksen oheismateriaalina 21-24.

Varausehdot ja tontinluovutus

Saunahankkeiden suunnittelua jatketaan yhteistyössä kaupungin kanssa. Varausehdot ovat liitteissä 2,3 ja 5.

Alueet tullaan luovuttamaan kaupungin vakiintuneilla tontinluovutusehdoilla enintään 30 vuodeksi ottaen huomioon kohteiden erityspiirteet ja erityisehdot pitkäaikaisilla.

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 -kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 90

Close

This decision was published on 15.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 109, 110, 111, 112, 114 (Muutoksenhakukielto kohtien A ja B osalta, Oikaisuvaatimusohje kohdan C osalta), 115, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ja 137 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 113, 114 (Muutoksenhakukielto kohtien A ja B osalta, Oikaisuvaatimusohje kohdan C osalta), 121 (Maksun osalta) ja 127 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Elina Kuikanmäki, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki@hel.fi

Taina Niemeläinen, kiinteistöasiantuntija, puhelin: 09 310 27335

taina.niemelainen@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.