Helsingin kaupungin henkilöstön päihde- ja riippuvuusohjelma

HEL 2021-010791
More recent handlings
§ 50

Helsingin kaupungin henkilöstön päihde- ja riippuvuusohjelma

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan Helsingin kaupungin henkilöstön päihde- ja riippuvuusohjelman ja siihen liittyvän tehtäväluettelon.

Päätöksen perustelut

Edellinen Helsingin kaupungin henkilöstön päihdeohjelma annettiin 10.12.2012 § 1419, ja sitä on nyt päivitetty vastaamaan kansallisia ja tarkennettuja työnantajapoliittisia linjauksia.

Helsingin kaupungin henkilöstön päihde- ja riippuvuusohjelma noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön kansallista päihde- ja riippuvuusstrategiaa ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmaa, jotka on päivitetty vuoden 2021 aikana.

Kaupungin uusi päihde- ja riippuvuusohjelma käsittelee aikaisempaa laajemmin päihde-, huume- ja lääkeaineriippuvuuden lisäksi myös tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä peli- ja nettiriippuvuuden teemoja.

Uusina asioina päihde- ja riippuvuusohjelmassa käsitellään esim. tapaturmia ennaltaehkäiseviä ja työturvallisuutta vahvistavia säännöllisiä tai satunnaisia alkoholitestauksia työmailla, huumetestauksia tietyissä yksintyöskentelytehtävissä, sähkötupakan ja nuuskan käyttöä työaikana sekä työvälineiden käyttöä muuhun kuin työtehtäviin.

Henkilöstöosasto on valmistellut ohjelman yhteistyössä työterveyshuollon, työsuojelun ja henkilöstön edustajien kanssa. Päihde- ja riippuvuusohjelma on käsitelty ja hyväksytty yhteistoimintamenettelyssä 21.9.2021.

Ohjelman liitteenä olevan huumausainetestiä koskevan tehtäväluettelon pohjalta toimialojen, virastojen ja liikelaitosten tulee tehdä tehtävänimikekohtaiset luettelot. Tehtävänimikeluettelot ja niihin tehtävät muutokset käsitellään yhteistoimintamenettelyssä.

This decision was published on 12.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Leena Haakana, asiantuntija, työhyvinvointi, puhelin: 09 310 54005

leena.haakana@hel.fi

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Helsingin kaupungin henkilöstön päihde- ja riippuvuusohjelma

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.