Valtuustoaloite, Munkkiniemen uimarannan huoltorakennuksen uudistaminen sekä ranta-alueen yleisilmeen kohentaminen

HEL 2021-011270
More recent handlings
Case 22. / 159 §

Ledamoten Pia Kopras motion om upprustning av Munksnäs badstrand

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Pia Kopra understödd av ledamoten Laura Korpinen föreslog att ärendet ska återremitteras för ny beredning med följande motivering:

Stadsfullmäktige beslutar återremittera förslaget för ny beredning utgående från att bajamajan i området ersätts med en citytoalett.

Servicebyggnaden vid Munksnäs badstrand stängs klockan sex på kvällen. En bajamaja har placerats på badstranden för att betjäna besökarna efter detta. En avgiftsfri och tillgänglig citytoalett som kan användas dygnet runt och året om skulle betjäna såväl dem som besöker stranden som dem som använder strandstråket.

11 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ledamoten Pia Kopras förslag om återremiss

Ja-röster: 70
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Erkki Tuomioja, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 11
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Erkki Karinoja, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sami Muttilainen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Blanka: 2
Pentti Arajärvi, Heimo Laaksonen

Frånvarande: 2
Otto Meri, Suldaan Said Ahmed

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Behandlingen fortsätter

Noes: Stadsfullmäktige beslutar återremittera förslaget för ny beredning utgående från att bajamajan i området ersätts med en citytoalett. Servicebyggnaden vid Munksnäs badstrand stängs klockan sex på kvällen. En bajamaja har placerats på badstranden för att betjäna besökarna efter detta. En avgiftsfri och tillgänglig citytoalett som kan användas dygnet runt och året om skulle betjäna såväl dem som besöker stranden som dem som använder strandstråket.

Member Political group
Abib, Mukhtar Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahsanullah, Tarik Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hagman, Sandra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kettunen, Marko No council group
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niemelä, Kimmo Liike Nyt Helsinki
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tamrakar, Byoma Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Thomas, Coel Vihreä valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuominen, Aino Vihreä valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Valtonen, Elina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karinoja, Erkki Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
Kokoomuksen valtuustoryhmä 19 1 1 1
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 11 0 1 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 9 1 0 1
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 3 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
No council group 2 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 8 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 1 0 0
Close

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Ledamoten Pia Kopra och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att Munknäs badstrand upprustas genom att ersätta den nuvarande servicebyggnaden med en ny byggnad med separata omklädningsrum för kvinnor och män, klädskåp och duschutrymmen samt toaletter som är anslutna till vatten- och avloppsnätet.

I programmet för byggande av idrotts- och motionsanläggningar 2022 har det inte reserverats kostnader för renovering av Munknäs badstrand och servicebyggnad. Om renovering av servicebyggnaden på Munknäs badstrand anses vara nödvändig bör man i samma sammanhang utreda renoveringsbehovet av de badstränder som staden upprätthåller som helhet, för att den regionala jämlikheten ska förverkligas även i fråga om servicebyggnader.

Servicebyggnaden på Munknäs badstrand byggdes i början av 2000-talet. I fråga om tjänster är den enhetlig och delvis även bättre än andra servicebyggnader på stadens badstränder. I byggnaden finns varma duschar samt omklädnings- och duschutrymmen med egna dörrar. Servicebyggnadens allmänna utseende och renlighet påverkas av att den ofta har utsatts för skadegörelse. Staden strävar efter att ta bort spår av skadegörelse i takt med att nya spår uppstår.

Servicebyggnaden stängs klockan sex på kvällen. En bajamaja har placerats på badstranden för att betjäna strandanvändarna på kvällarna. Enligt kultur- och fritidsnämndens utlåtande kan den i samarbete med stadsmiljösektorn utreda om det är möjligt att ersätta bajamajan med en så kallad citytoalett. En citytoalett som är avgiftsfri, tillgänglig och kan användas dygnet runt och året om kunde betjäna användare av både badstranden och strandrutten.

Kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Close

Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 131

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunginhallitus 25.04.2022 § 288

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.01.2022 § 8

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle asiasta seuraavan lausunnon:

Munkkinimen uimarannan ja huoltorakennuksen uudistamiseen ei olla varauduttu vuoden 2022 liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjelmassa. Jos Munkkinimen uimarannan huoltorakennuksen uusiminen katsotaan tarpeelliseksi, on samassa yhteydessä syytä tarkastella Helsingin kaupungin ylläpitämien uimarantojen uudistamistarvetta kokonaisuutena, jotta alueellinen tasa-arvoisuus toteutuu myös uimarantojen palvelurakennusten osalta.

Munkkinimen uimarannan huoltorakennus on rakennettu 2000-luvun alussa. Huoltorakennus on palveluiltaan yhdenmukainen ja osittain jopa parempi kuin muut Helsingin kaupungin ylläpitämät uimarantojen huoltorakennukset. Huoltorakennuksessa on lämpimät suihkut sekä puku- ja peseytymistilat omilla ovillaan. Huoltorakennus suljetaan klo 18 ja uimarannalle on sijoitettu bajamaja palvelemaan rannan käyttäjiä tämän jälkeen. Bajamaja edistää uimaranta-alueen yleistä siisteyttä. Liikuntapalvelukokonaisuus puoltaa ajatusta siitä, että niin kutsutun cityvessan rakentamista alueelle tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Maksuton ja esteetön cityvessa on koko vuorokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä, joka palvelisi paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä.

Munkkinimen uimarannan huoltorakennuksen yleiseen ilmeeseen ja siisteyteen vaikuttaa se, että rakennus on usein ilkivallan kohteena. Ilkivallan jälkiä pyritään poistamaan sitä mukaa, kun niitä tulee.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala teetti 2017 uimarantoja, uimapaikkoja sekä talviuintia koskevan turvallisuusasiakirjan. Kyseisessä selvityksessä Munkkinimen uimarannan turvallisuusasiat raportoitiin olevan kunnossa.
Turvallisuusasiakirjaa on tarkoitus päivittää tarpeen mukaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan uimarantatoiminta on kannatettavaa virkistystoimintaa. Liikuntapalvelukokonaisuuden rooli liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäjänä määritellään liikunnan palvelustrategiassa siten, että uimarantatoiminta katsotaan omaehtoisen liikkumisen edistämiseksi, joka tuotetaan liikuntapalveluiden omana palveluna samoin kuin esimerkiksi hiihtoladut ja ulkoilualueiden ylläpito.

Käsittely

Vastaehdotus:
Teija Makkonen:
POISTETAAN KAPPALE (3) KAKSI VIIMEISTÄ LAUSETTA
Liikuntapalvelukokonaisuus puoltaa ajatusta siitä, että niin kutsutun cityvessan rakentamista alueelle tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Maksuton ja esteetön cityvessa on koko vuorokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä, joka palvelisi paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä.

JA LISÄTÄÄN LAUSEET:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan alueelle tulee rakentaa maksuton ja esteetön cityvessa, joka on koko vuorokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä. Se palvelee paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä.

Teija Makkosen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula@hel.fi
Close

This decision was published on 08.06.2022

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi