Paikallinen sopimus, sopimusten irtisanominen, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-011351
More recent handlings
§ 49

HKL:n paikallisten sopimusten irtisanominen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti irtisanoa kaikki Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) henkilöstöä koskevat paikalliset sopimukset ja niihin liittyvät pöytäkirjalisäykset (HKL:n henkilöstön osalta) sopimusten irtisanomisehtojen mukaisesti niin, että sopimusten voimassaolo päättyy 28.2.2022. Muun kaupungin henkilöstön osalta kyseessä olevat paikalliset sopimukset ja niihin liittyvät pöytäkirjalisäykset jäävät voimaan, mikäli sopimuksia on sovellettu muualla kaupunkiorganisaatiossa.

Päätöksen perustelut

Paikallisten sopimusten irtisanominen liittyy Helsingin kaupunginvaltuuston 22.9.2021 tekemään päätöksen yhtiöittää HKL omaksi yhtiökseen. Yhtiöittäminen tarkoittaa nykyisen liikelaitosmuotoisen HKL:n muuttamista osakeyhtiöksi yhtenä kokonaisuutena lukuun ottamatta metrotoimintojen omistus- ja järjestämisvastuita, jotka siirtyisivät yhtiöön myöhemmin. Yhtiöittämisen myötä uudessa yhtiössä ei voida soveltaa kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia. Yhtiö päättää myöhemmin järjestäytymisestään ja näin ollen myös sovellettavasta työehtosopimuksesta/työehtosopimuksista. Nykyisiä kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan sopimuskauden 28.2.2022 loppuun saakka.

Suunnitelman mukaan kaupunkiliikenneyhtiö aloittaa varsinaisen toimintansa vuoden 2022 alussa.

Paikallisten sopimusten irtisanomista on käsitelty henkilöstöjärjestöjen kanssa 30.9.2021 ja useissa tilaisuuksissa HKL:n sisällä kuluvan vuoden aikana.

This decision was published on 12.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Matti Heiskanen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 27923

matti.heiskanen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja