Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, asukas- ja yrityspalvelut, tiimipäällikön virka, työavain KYMP-03-59-21

HEL 2021-011398
More recent handlings
§ 4

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalvelujen alueiden käyttö ja -valvonta -yksikön tiimipäällikön viran täyttämättä jättäminen ja viran hakumenettelyn uusiminen

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätös

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä alueiden käyttö ja -valvonta -yksikön alueidenkäyttötiimin tiimipäällikön viran (055222).

Samalla asukas- ja yrityspalvelupäällikkö päätti, että tehtävän sisältöä tarkastellaan uudelleen ja virka julistetaan uudelleen haettavaksi myöhemmin.

Virkaa aiemmin hakeneita ei huomioida automaattisesti uusittavassa haussa.

This decision was published on 05.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mirka Saarholma, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 15284

mirka.saarholma@hel.fi

Decisionmaker

Mirka Saarholma
asukas- ja yrityspalvelupäällikkö