Opetussuunnitelman muutos, Vartiokylän yläaste

HEL 2021-011438
More recent handlings
§ 125

Opetussuunnitelmamuutos, Vartiokylän yläaste, A2-ranska

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päättää hyväksyä Vartiokylän yläasteen opetussuunnitelmamuutoksen A2-ranskan osalta liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 2 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä järjestämisestä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 19.12.2017 (§ 36), että ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen opetus aloitetaan ensimmäiseltä luokalta ja 10.12.2019 (§ 68), että A2-kielen opetus kolmannelta vuosiluokalta. Koulujen A1- ja A2-kielivalikoimat tarkistettiin kieliohjelmamuutoksen yhteydessä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi koulujen A1-kielivalikoimat 19.12.2017 (§ 36) ja A2- kielivalikoimat 24.4.2018 (§ 23).

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt 8.12.2020 (§80) Vartiokylän yläasteen koulun A2-kielivalikoimaan ranskan 1.8.2021 alkaen. A2-kielivalikoiman laajentaminen mahdollistaa Roihuvuoren ala-asteen koulusta siirtyvien ruotsin kielikylpyoppilaiden A2-kielen opinpolun jatkumisen yläkoulussa.

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline ja sitä muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Vartiokylän yläasteen johtokunta esittää perusopetusjohtajalle päätettäväksi koulun opetussuunnitelman täydentämisen ranskan kielen A2-oppimäärän opetussuunnitelmalla.

This decision was published on 04.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ruth Palola, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

ruth.palola@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

2. pöytäkirjanote johtokunta

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.