Avustuksen hakeminen, valtionavustus, vieras-, saamen- ja romanikielisten oppijoiden esi-, perus-, ja lukiokoulutuksen järjestäminen 2021

HEL 2021-011443
More recent handlings
§ 144

Avustuksen hakeminen, valtionavustus, vieras-, saamen- ja romaninkielisten oppijoiden esi-, perus-, ja lukiokoulutuksen järjestäminen 2021

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea Opetushallitukselta valtionavustusta vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen 3 280 555 euroa. Avustusta haetaan suomenkielisen opetuksen järjestämiseen 3 218 700 euroa ja ruotsinkielisen opetuksen järjestämiseen 61 855 euroa. Hakemukset ja hakutiedotteet ovat liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa pedagoginen asiantuntija ********** ja suunnittelija ********** toimimaan asiointiroolissa edellä mainitun valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi ylimääräistä valtionavustusta vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2021. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 86 % hyväksyttävistä laskennallisista kustannuksista. Opetustunnin laskennallinen kustannus on 25 euroa. Helsingin kaupungin järjestämä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetus sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppilaiden ja -opiskelijoiden muun opetuksen tukeminen ja oman äidinkielen opetus järjestetään osittain erillisellä valtionavustuksella.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §,10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 21.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Leeni Siikaniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 86212

leeni.siikaniemi@hel.fi

Pauli Valo, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 0931089398

pauli.valo@hel.fi

Anni Holopainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 0931027922

anni.holopainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

3. Valtionavustushakemus 2021
4. Stadsunderstöd ansökan 2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.