Hankinta, optio, talous- ja palkkahallinnon konsultointi- ja koulutuspalvelut, Taloushallintopalveluliikelaitos Talpa

HEL 2021-011587
More recent handlings
§ 19

Optiokauden käyttöönotto taloushallintopalveluliikelaitoksen talous- ja palkkahallinnon konsultointi- ja koulutuspalvelujen hankintasopimuksessa

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti ottaa käyttöön toisen yhden (1) vuoden mittaisen optiokauden ajalle 8.11.2021 - 7.11.2022.

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja on tehnyt päätöksen taloushallintopalveluliikelaitoksen talous- ja palkkahallinnon konsultointi- ja koulutuspalvelujen hankintasopimuksesta (5.10.2018, § 19). Hankinnan arvo on 400 000 euroa. Päätöksen hankintakautta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella niistä erikseen päättämällä.

Ensimmäinen optiokausi Tj 9.9.2020 §18 on tehty ajalle 8.11.2020 – 7.11.2021.

Hankinnan arvosta 400 000 on ennen toisen optiokauden alkamista käytetty 224 000 euroa. Toisella optiokaudella on käytettävissä 176 000 euroa.

This decision was published on 20.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Päivi I Turpeinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 25220

paivi.i.turpeinen@hel.fi

Decisionmaker

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja