Henkilötietojen luovutus, Helsingin vastaanottokeskuksen liikkeenluovutus Maahanmuuttovirastolle

HEL 2021-011926
More recent handlings
§ 51

Henkilötietojen luovutus Sosiaali- ja terveystoimen vastaanottokeskuksen liikkeenluovutuksessa Maahanmuuttovirastolle

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti luovuttaa liitteessä olevat henkilötiedot liikkeenluovutuksessa sovitun mukaisesti Maahanmuuttovirastolle.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallitus on 6.9.2021 hyväksynyt Helsingin vastaanottokeskuksen siirtämisen liikkeenluovutuksella Maahanmuuttoviraston alaisuuteen.

Lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003) 25 § 2 momentin mukaan luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle. Työsuhteessa olevien henkilöiden osalta vastaava säännös sisältyy työsopimuslain (55/2001)1 luvun 10 § 2 momenttiin.

Työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi Helsingin kaupunki luovuttaa Maahanmuuttovirastolle siirtyvää henkilöstöä koskevat tiedot (liite 1).

This decision was published on 25.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Nina Suursalmi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 43927

nina.suursalmi@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Liite1 Luovutettavat henkilötiedot
2. Liite2 Tietopyyntö Maahanmuuttovirastolta 15.9.2021
3. Liite 3 Henkilöt joiden tietoja päätös koskee

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.