Kesätyöntekijöiden palkkaaminen vuonna 2022, Keskushallinto, Kaupunginkanslia

HEL 2021-012212
More recent handlings
§ 52

Kesätyöntekijöiden palkkaaminen vuonna 2022

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen 1 mukaisen ohjeen kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi kesäksi 2022.

Lisäksi henkilöstöjohtaja päätti, että kesätyöntekijöiden palkkoja korotetaan seuraavasti: 16 ja 17 vuotta kalenterivuoden aikana täyttävien kesätyöntekijöiden sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 16−29-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkoja korotetaan 1 100 euroon kuukaudessa kokoaikatyössä (aiemmin 1 000 €/kk).

Siisti kesä -hankkeen palkkoja korotetaan 10 prosentilla. Siisti kesä hankkeen uudet, korotetut palkat kokoaikatyössä ovat:

  • kesätyöntekijät: 1 100 €/kk (16−20-vuotiaat)
  • vaativammat tehtävät: 1 375 €/kk (18−20-vuotiaat)
  • tiiminvetäjät: 1 773 €/kk (18−20-vuotiaat, joilta edellytetään ajokorttia ja työkokemusta).

Henkilöstöjohtaja päätti myös, että erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien kesätyöntekijöiden ikärajoja korotetaan 16−29 vuoteen (aiemmin 16−20 vuotta).

Lisäksi kaupungille palkataan keskitetyillä kesätyömäärärahoilla kesätöihin työvalmentaja, joka tarjoaa työvalmennusta erityistä tukea työllistymiseen tarvitseville 16−29-vuotiaille kesätyöntekijöille.

Päätöksen perustelut

Ohje kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi kaupungin toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille on päivitetty ja tehty tarvittavat muutokset vuodelle 2022. Ohjeen päivitys on valmisteltu Stadin HR:ssä ja käsitelty henkilöstöjärjestöjen kanssa.

This decision was published on 08.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Emmi Korvola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36593

emmi.korvola@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Kesätyöntekijöiden palkkaaminen vuonna 2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.