Valtuustoaloite, lisää frisbeegolfratoja Helsinkiin

HEL 2021-012411
More recent handlings
Case 7. / 115 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. valtuustoaloitteesta frisbeegolfratojen lisäämisestä Helsingissä

Urban Environment Committee

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala pitää frisbeegolfmahdollisuuksien edistämisen tärkeänä ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan uusia kenttiä Helsinkiin. Harrastusmahdollisuuksia kehittämällä lisätään ulkoilualueiden houkuttelevuutta ja parannetaan omaehtoisen liikunnan lajivalikoimaa. Frisbeegolfin suosio ja ratojen kävijämäärä on kasvanut entisestään koronapandemian aikana. Kaupunkiympäristön toimiala kehittää frisbeegolfia yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan, seurojen, yhdistysten ja yritysten kanssa.

Helsingissä on tällä hetkellä kolme julkisessa käytössä olevaa, täysimittaista frisbeegolfrataa, kaksi lyhyempää rataa ja kaksi frisbeegolfin harjoitusaluetta. Täysimittaiset eli 18 korin radat sijaitsevat Kivikossa, Talissa ja Siltamäessä, 16 korin rata Meilahdessa ja 9 korin rata Munkkiniemessä. Näiden ratojen lisäksi Etelä-Haagassa sijaitsee 3 korin ja Savelassa 4 korin harjoitusalue. Uusi Vuosaaren rata on viimeistelyä vaille valmis. Tämän jälkeen seuraava rata on rakentumassa lähivuosina Paloheinään. Talinhuipun rata tulee olemaan poissa käytöstä joitakin vuosia alueen kunnostustöiden vuoksi.

Nykyisten frisbeegolfratojen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristön toimiala ja frisbeegolfseurat. Kaupunki tekee yhteistyötä ja sopimuksia lajin harrastajien ja lajiyhdistysten kanssa frisbeegolfalueiden perustamisesta, käytöstä ja hoidosta. Tavoitteena on myös se, että frisbeegolf on osa omaehtoisen liikunnan palveluita, jota tuotetaan pääasiassa vuokraamalla tiloja ja maa-alueita frisbeegolfpalveluita tuottaville yrityksille ja yhteisöille.

Helsingin kaupunki on ollut aktiivinen frisbeegolfmahdollisuuksien edistäjä yli 30 vuoden ajan jo ennen lajin nykyistä suosiota. Vuonna 2012 Helsingin kaupungin rakennusvirasto laati frisbeegolfselvityksen ja -linjauksen yhteistyössä frisbeegolfseurojen kanssa.

Kaupunkiympäristön toimiala on parhaillaan laatimassa uutta frisbeegolfohjelmaa ja -linjausta, jotka valmistuvat vuoden 2022 aikana. Ohjelman päivityksestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Ohjelma sisältää myös palvelulinjauksen, jossa kuvataan kyseisen toiminnon erityispiirteet, laatutaso ja reunaehdot. Ohjelma esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle syksyllä 2022. Ohjelmassa esitetään nykyinen verkosto perusparannustarpeineen, sijaintiehdotukset uusille kohteille ja tavoitteelliselle toteuttamisohjelmalle. Uusien ratojen sijaintipaikkojen löytämistä hankaloittaa etenkin 9–18 korin ratojen vaatima noin 8–25 hehtaarin tilantarve, alueen muut käyttäjät, ympäristön kuluminen liian kevyen kunnossapidon takia ja saavutettavuus.

Vuonna 2020 työn osallistavassa aloitusvaiheessa toteutettiin frisbeegolfohjelmaan liittyvä frisbeegolfkysely, johon osallistui 820 vastaajaa. Kyselyn vastauksissa nousi esille lajin kasvavan suosion tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Olemassa olevista radoista oltiin kiitollisia ja rataverkostoon pääosin tyytyväisiä. Suurimmaksi ongelmaksi koettiin olemassa olevien ratojen ruuhkaisuus. Kehittämistoiveet liittyvät pitkälti ratakapasiteetin kehittämiseen: toiveita uusien ja monipuolisten ratojen rakentamisesta, eritasoisten harrastajien huomioimista ja olemassa olevien ratojen kunnostamista.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuustoaloite

Valtuutettu Jussi Chydenius sekä 14 muuta valtuutettua ovat tehneet 3.11.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

”Frisbeegolf on yksi nopeimmin kasvavista koko kansan liikuntalajeista, jolla pelkästään pääkaupunkiseudulla on tuhansia harrastajia. Lajin kasvava suosio näkyy erityisesti kesäkaudella jatkuvana ruuhkana kaikilla Helsingin frisbeegolfradoilla, joita suhteessa harrastajamäärään on aivan liian vähän. Koronapandemian aikana ratojen ruuhkaisuus on yhä pahentunut. Frisbeegolfin aloittamiseen on matala kynnys. Heittämään pääsee jo yhdellä alle 10 euron frisbeegolfkiekolla, ratojen käyttö on ilmaista ja pelata voi niin yksin kuin ryhmässäkin. Laji tarjoaa elämyksiä, liikunnan iloa ja sosiaalista yhdessäoloa kaikenikäisille harrastajille sukupuoleen katsomatta. Koska lajin perusteiden oppiminen on nopeaa, se soveltuu myös erinomaisesti koululiikuntalajiksi. Helsingin ratojen ruuhkaisuutta voidaan vähentää vain rakentamalla uusia frisbeegolfratoja eri tasoisille harrastajille. Esitän, että kaupunki ryhtyy pikaisesti tarvittaviin toimiin, jotka tähtäävät uusien frisbeegolfratojen rakentamiseen seuraavan valtuustokauden aikana.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 28.2.2022 mennessä.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 101

Close

This decision was published on 15.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Tero Santaoja, yksikön päällikkö: 09 310 37155

tero.santaoja@hel.fi