Valtuustoaloite, Helsingin uudelle meren rannalle rakennettavalle kadulle nimeksi Kalastajankatu

HEL 2021-012414
More recent handlings
Case 7. / 371 §

V 1.6.2022, Valtuutettu Seida Sohrabin aloite Kalastajankadun saamiseksi Helsingin katunimistöön

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Seida Sohrabi ja 15 muuta valtuutettua toteavat aloitteessaan 3.11.2021 mm., että Helsinki tunnetaan luontonsa ja viihtyisyytensä lisäksi merellisyydestään. Kaupunki kasvaa ja uusia asutuskeskuksia rakennetaan meren tuntumaan, kuten Sompasaareen ja Laajasaloon, joista molemmat sijaitsevat meren lähellä. Meri tunnetaan kaloistaan ja Helsingissä moni kalastaa. Merellisen sijaintinsa vuoksi Helsingissä on kalastettu jo satojen vuosien ajan. Helsingistä ei kuitenkaan löydy Kalastajankatua, vaikka monilla muilla rannikkokaupungeilla on oma Kalastajankatunsa. Kotimaisten kielten keskus sekä Kuntaliitto ovat antaneet suosituksen siitä miten uusia tien ja kadun nimiä pitäisi nimetä. Uuden kadun nimen suositellaan olevan osuva, kotoisa ja helppo kirjoittaa. Siinä voidaan ottaa huomioon alueen ominaispiirre sekä historialliset seikat. Kadun nimen ei toivota olevan pitkä. Esitämme, että Helsinkiin tulisi oma Kalastajankatu.

Aloitteesta on saatu nimistötoimikunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus toteaa saatuihin lausuntoihin ja niissä oleviin lukuisiin esimerkkeihin viitaten, että Helsingissä on jo vanhastaan suosittu nimistön aihepiirejä, jotka liittyvät merellisyydestä kumpuaviin teemoihin.

Lisäksi Viikin kaupunginosassa Viikinrannan osa-alueella Vanhankaupunginkosken kupeessa sijaitsevat Kalastajanpolku – Fiskarstigen -niminen pihakatu sekä Kalastajanranta – Fiskarstranden -niminen rantapuisto. Ne on nimetty vuonna 2005 voimaan tulleessa asemakaavassa nro 11317. Myös naapurikaupungeissa Espoossa ja Vantaalla on joitakin kalastaja-alkuisia kaavanimiä. Uusia kaavanimiä suunniteltaessa otetaan huomioon koko pääkaupunkiseudun olemassa oleva ja suunniteltu nimistö, koska pelastusturvallisuussyistä ja paikantamisen helpottamiseksi saman alkuisten tai saman tyyppisten kadunnimien tulisi sijaita toistensa välittömässä läheisyydessä. Mikäli Kalastajankatu joskus nimettäisiin Helsinkiin, tulisi sen sijaita Kalastajanpolun ja Kalastajanrannan lähettyvillä. Alueelle ei tällä hetkellä ole suunnitteilla kaavahankkeita, mutta mikäli alueelle tullaan joskus kaavoittamaan uusia katuja, voidaan asiaan silloin tarvittaessa palata.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että se on käsitellyt Seida Sohrabin 13.10.2021 yhdessä toisen valtuutetun kanssa tekemän saman sisältöisen aloitteen 2.5.2022 (HEL 2021-011568). Tuolloin valmistelussa on jäänyt huomaamatta, että sama aloite on jätetty myöhemmin laajemman allekirjoittajaryhmän toimesta, minkä vuoksi aloitevastaus esitellään nyt uudestaan saman sisältöisenä, mutta niin, se esitellään kaupunginvaltuustolle.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa.

Close

This decision was published on 27.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi