Kokousajat, liikenneliikelaitoksen johtokunta 2022

HEL 2021-012656
More recent handlings
Case 3. / 183 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2022

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa kevätkaudella 2022 klo 8:15 alkaen seuraavasti:

 • 13.1.
 • 8.2.
 • 10.3.
 • 7.4.
 • 10.5.
 • 7.6.

Varsinaisten kokousten lisäksi johtokunta päätti pitää iltakoulukokouksia kevätkaudella 2022 klo 16:00 sekä klo 16:15 alkaen seuraavasti:

 • 25.1. klo 16:00
 • 3.3. klo 16:00
 • 24.3. klo 16:00
 • 21.4. klo 16:00
 • 24.5. klo 16:15

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

 

Close

Johtokunta päättää varsinaisista kokouksistaan kutakin kalenterivuotta varten erikseen ja kokoontuu ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta.

Close

This decision was published on 03.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi