Hankinta, DPS, optiokauden käyttö tilavarausprojektin ohjelmistokehityksen asiantuntijapalveluissa, keskushallinto, Kaupunginkanslia

HEL 2021-012675
More recent handlings
§ 83

Optiovuoden käyttäminen tilavarauspalvelualustan ohjelmistokehityksen asiantuntijapalveluissa

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että kaupunkiyhteisen tilavarauspalvelualustan ohjelmistokehityksen asiantuntijapalvelujen hankinnan optiokausi otetaan käyttöön ja sopimus tehdään vuoden 2022 loppuun asti sopimustoimittajien Anders Innovations Oy, Suomen ohjelmistotuotanto osuuskunta ja Talented Solutions Oy kanssa.

Strategiajohtaja päätti oikeuttaa digitalisaatiojohtajan allekirjoittamaan tähän päätökseen liittyvät sopimukset.

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on 655 560 euroa ja kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta investoinnit 8 05 01 02 ja projektilta 189200400602.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on 20.8.2018 linjannut asukaskäytön periaatteissa, että tilojen varaaminen, käyttöön liittyvien varausvahvistusten ja sopimusten tekeminen keskitetään tarkoitusta varten kehitettyyn Varaamopalveluun. Kaupunkistrategian mukaan tasavertaisten mahdollisuuksien luomiseksi kaupunki varmistaa, että sen tiloja on helppoa ja turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan.

Kansliapäällikkö on tehnyt 28.10.2020 päätöksen §236/2020 ohjelmistokehityksen asiantuntijapalvelujen hankinnasta kaupunkiyhteisen tilavarauspalvelualustan toteuttamiseen. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden optioon.

This decision was published on 17.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Juha Suvanto, projektipäällikkö, puhelin: 040 5898251

juha.t.suvanto@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Mikko Rusama