Korkotukilainahakemus, uudisrakennushanke, Haso Perhosniitty, Helsingin asumisoikeus Oy

HEL 2021-012698
More recent handlings
§ 113
This decisionmaker is no longer active

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Helsingin Asumisoikeus Oy:n Haso Perhosniitty uudisrakennushankkeen korkotukilainahakemuksesta

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa Helsingin Asumisoikeus Oy:n Haso Perhosniitty uudisrakennushankkeen korkotukilainahakemusta.

Päätöksen perustelut

Helsingin Asumisoikeus Oy on jättänyt korkotukilainahakemuksen Haso Perhosniitty asumisoikeuskohteen rakentamiseksi Malminkartanoon.

Hankkeeseen tulee 76 asumisoikeusasuntoa tavanomaiseen asumiseen. Tontti vuokrataan Helsingin kaupungilta. Hankinta-arvo on yhteensä 4 664 €/asm².

Nykyisessä asuntomarkkinatilanteessa Helsingissä on tarvetta monipuoliselle, kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle. Hanke soveltuu kaupungin asuntokantaan ja markkinatilanteeseen, eikä hankkeen toteuttamiselle ole esteitä kaupungin näkökulmasta.

This decision was published on 16.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Decisionmaker

Ulla Kuitunen
yksikön päällikkö

Attachments

1. 01._Hakemus_ARA 64_Haso Perhosniitty_AK_Ahjo
2. 04._11870_Asemakaava_Ahjo
3. Hakemus 9.11.2021, liite, asemakaavaselostus
4. Hakemus 9.11.2021, liite, hankinta-arvoerittely
5. Hakemus 9.11.2021, liite, kustannusselvitys
6. Hakemus 9.11.2021, liite, talousarvio
7. Hakemus 9.11.2021, liite, tilaohjelmavaatimukset

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.