Käyttösuunnitelmamuutoksen vahvistaminen vuodelle 2021, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, suomenkielinen vapaa sivistystyö

HEL 2021-012762
More recent handlings
§ 5

Käyttösuunnitelmamuutoksen vahvistaminen vuodelle 2021, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, suomenkielinen vapaa sivistystyö

Vapaan sivistystyön päällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vapaan sivistystyön päällikkö päätti vahvistaa vapaan sivistystyön käyttösuunnitelman toimialajohtajan päätöksellä 17.11.2021 §114 muuttuneet määrärahat ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johtaja päätti muuttaa 10§ 29.1.2021 tekemäänsä päätöstä Kaskon vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöistä ja heidän määrärahoistaan. Toimialajohtajan päätöksellä 17.11.2021 §114 suomenkielisen vapaan sivistystyön toimintamenoihin lisättiin ammatillisesta koulutuksesta työllisyyden hoidon palkkamenoihin määrärahaa (70 000 euroa) S2 kurssien osittain siirryttyä Stadin ammatti- ja aikuisopistosta suomenkielisen vapaa sivistystyön järjestettäväksi. Suomenkielisen vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden muuttuneet toimintamenot ovat 12 397 000 euroa.

This decision was published on 16.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Suvi Leino, controller, puhelin: 09 310 20425

suvi.leino@hel.fi

Decisionmaker

Ville Ylikahri
vapaan sivistystyön päällikkö